USD BĘDZIE SIĘ DALEJ UMACNIAŁ, ZWŁASZCZA W STOSUNKU DO EUR I GBP – HSBC

Rezerwa Federalna zwiększyła tempo podwyżek o 75 pb; ekonomiści z HSBC oczekują teraz dalszych podwyżek stóp procentowych. Co więcej, nadal spodziewają się silniejszego dolara w średnim okresie

DOCELOWY ZAKRES FUNDUSZY FEDERALNYCH WYNIESIE 3,50-3,75% DO KOŃCA ROKU 2022:

„ Oczekujemy teraz, że Fed dokona podwyżek stóp procentowych o 75 punktów bazowych w lipcu, 50 punktów bazowych we wrześniu, 50 punktów bazowych w listopadzie i 25 punktów bazowych w grudniu, co sprowadza docelowy zakres funduszy federalnych do 3,50-3,75% do końca 2022 r. ( tj. 25 pb powyżej mediany prognoz FOMC implikowanej przez wykres punktowy) w odpowiedzi na podwyższoną inflację”.

„W perspektywie średnioterminowej nadal oczekujemy dalszego umacniania się dolara, zwłaszcza w stosunku do EUR i GBP, w oparciu o trwające wyraźne zacieśnienie przez Fed w porównaniu z bardziej wyważonymi krokami w Europejskim Banku Centralnym i Banku Anglii. Spowolnienie gospodarki światowej prawdopodobnie przyczyni się również do dalszego wzrostu zysków USD”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.