Skarb USA sprzeda 19 miliardów dolarów i 30-letnie obligacje (ponowne otwarcie) w godzinach szczytu

Amerykański skarbiec ponownie otworzy i sprzeda 19 miliardów dolarów 29-letnich 11-miesięcznych obligacji w godzinach szczytu.

Średnie z 6 miesięcy głównych składników pokazują:

  • Licytuj na pokrycie 2,33X
  • Bezpośrednie, 15,8%
  • Pośrednie, 66,7%
  • Dealerzy, 15,8%

Ostatnia aukcja odbyła się przy wysokiej rentowności 2,997% z ogonem -0,9 punktu bazowego poniżej poziomu WI w momencie aukcji. Sześciomiesięczna średnia ogonów to 0,4 punktu bazowego.

We wtorek i środę skarbiec zlicytował obligacje 3-letnie i 10-letnie. Każdy spotkał się z miękkim międzynarodowym popytem.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.