Goldman Sachs: EBC podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych we wrześniu i październiku

Goldman Sachs prognozuje, że EBC podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych we wrześniu i październiku. Podwyżki te, po podwyżce o 25 punktów bazowych w lipcu.

Goldman wskazuje na niedawny przepływ euroiborów, w którym pojawiła się opcja, która skorzystałaby z podwyżki o 25 pb w lipcu, a następnie z 2x 50 podwyżek we wrześniu i październiku.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.