OSTATECZNA INFLACJA W STREFIE EURO ZREWIDOWANA W GÓRĘ DO 0,8% M/MW MAJU WOBEC OCZEKIWANEGO 0,8%

  • Inflacja w strefie euro osiągnęła w maju 8,1% r/r, zgodnie z szacunkami.
  • Miesięczny HICP w bloku wzrósł w maju o 0,8%.
  • Kurs EUR/USD utrzymuje zakres wokół 1,0500 na oczekiwanych danych ze strefy euro.

Inflacja w strefie euro wzrosła w maju o 8,1% w ujęciu rocznym, zgodnie z ostatecznym odczytem Eurostatu  raportu dotyczącego zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych (HICP) strefy euro  za miesiąc.

Odczyt rozczarował oczekiwania na poziomie 8,1%, podczas gdy poprzednie 8,1%. Bazowe dane wzrosły o 3,8%, osiągając 3,8% szacunków rynkowych i 3,8% w ostatnim.       

Wskaźnik HICP bloku wzrósł o 0,8% w porównaniu z oczekiwanymi 0,8% i księgowanymi 0,6% w kwietniu, podczas gdy podstawowe dane HICP wyniosły 0,5% w porównaniu z oczekiwanymi 0,5% i 0,5% odnotowanymi poprzednio.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.