EBC nie zmienia stopy procentowej

W czwartek 9 czerwca 2022r. Europejski Bank Centralny zdecydował się pozostawić główną stopę refinansową na niezmienionym poziomie 0,00%. Decyzja była najwyraźniej jednogłośna, zgodnie z wypowiedziami prezesa EBC Lagarde podczas kolejnej konferencji prasowej. Nie było to zaskoczeniem, jak powszechnie oczekiwali analitycy, ale stawia strefę euro w stosunkowo gołębim miejscu, ponieważ inne główne banki centralne zajęły się podwyżkami stóp procentowych w ostatnich miesiącach.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.