Wytyczne EBC dotyczące przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Oprócz decyzji w sprawie bieżących stóp procentowych , EBC wydał również oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej , które wyjaśnia uzasadnienie obecnej polityki oraz daje wgląd w to, jakie działania Bank może podjąć na posiedzeniach w nadchodzących miesiącach i dlaczego. Oświadczenie dało jasne spostrzeżenia dotyczące sposobu myślenia Banku w sprawie kolejnych posiedzeń planowanych na lipiec i wrzesień.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.