EUR/USD: MOCNE DANE O INFLACJI W USA OTWIERAJĄ DRZWI

Skupiamy się na publikacji amerykańskiego wrześniowego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI). Ekonomiści spodziewają się, że para EUR/USD przetestuje znak 0,95 na danych o silnej inflacji.

EUR/USD MOŻE TESTOWAĆ PARYTET NA MIĘKKICH DANYCH
„Widzimy odcisk inflacji bazowej zgodnie z oczekiwaniami naszych ekonomistów, przybliżając tę ​​wycenę do kolejnej podwyżki o 75 pb, a to pozostawia otwartą możliwość jeszcze większej siły dolara. Z drugiej strony, „miękka” wartość bazowa, taka jak 0,2% m/m lub mniej, prawdopodobnie dobrze sprawdziłaby się w przypadku kolejnej krótkiej redukcji ryzyka i wyprzedaży USD, biorąc pod uwagę, że rynek mógłby zareagować na to, przesuwając się na korzyść tylko stopy 50 pb. wycieczka w listopadzie.”

„W ujęciu EUR/USD widzimy, że mocne dane o inflacji w USA otwierają drzwi do ruchu w celu przetestowania 0,9500 na drodze do naszego niskiego oczekiwania w zakresie 0,9200, podczas gdy miękkie dane ryzykują kolejny ruch w celu przetestowania parytetu i naszej strategicznej „strefy sprzedaży” w zakresie 1.0000-1.0200.”

Miłosz Banasiewicz

Learn More →