Dane o inflacji w Tokio za wrzesień: 2,8% wobec oczekiwanych 2,8%

Stopa „bez żywności i energii” jest najbardziej zbliżona do amerykańskiej miary inflacji bazowej. W Tokio wciąż rośnie.

W podsumowaniu BOJ pojawiły się pouczające komentarze wczoraj:

BOJ wrzesień. podsumowanie spotkania: Inflacja bazowa prawdopodobnie będzie rosła wolniej w 2023 r.
Całe dane o inflacji w Japonii za wrzesień pojawią się za około 3 tygodnie, wyniki dla obszaru Tokio są przybliżonym przewodnikiem po nich.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →