CPI w Japonii

Dlaczego jest to tak przebojowy wskaźnik, skoro, powiedzmy, inflacja w USA wynosi 8,3% w skali roku, a inflacja w Wielkiej Brytanii 9,0%? Ponieważ z wyjątkiem trzech krótkich miesięcy w 2008 r. oczekuje się,  że po raz pierwszy od 1993 r. przekroczono cel Banku Japonii na poziomie 2%  bez podwyżki podatku konsumpcyjnego. (Oczywiście, jeśli podniesiesz podatek konsumpcyjny, czyli podatek od sprzedaży, o 2 punkty procentowe, ceny konsumpcyjne również wzrosną o 2 punkty procentowe, więc nie liczy się to jako inflacja.)

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.