Dlaczego instytucje finansowe potrzebują nadzoru rynku

Banki centralne są odpowiedzialne za nadzorowanie krajowego systemu monetarnego i ustalanie przepisów zapewniających równowagę rynków. Częścią tego jest ustalanie wzorców wymiany walut i stóp procentowych oraz nadzorowanie handlu na całym świecie.

W ostatnich latach wzorce „wolne od ryzyka” i wdrożenie kodeksów postępowania utrudniły manipulowanie rynkami walutowymi i rynkami o stałym dochodzie; jednak nadal jest to możliwe. Ze względu na rozległość i złożoność rynków banki centralne potrzebują zautomatyzowanego rozwiązania do nadzoru, takiego jak Nasdaq Market Surveillance dla banków centralnych, do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych w celu szybkiego, wydajnego i skutecznego wykrywania zachowań związanych z nadużyciami na rynku.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.