Bank Rosji zapowiedział działania wspierające instytucje kredytowe

Bank Rosji zapowiedział działania wspierające instytucje kredytowe w celu zapewnienia ich stabilności w obliczu restrykcji nałożonych przez kraje zachodnie, poinformował regulator w komunikacie.

W szczególności, w ramach antycyklicznej polityki makroostrożnościowej, Bank Rosji likwiduje nagromadzony makroostrożnościowy bufor kapitałowy od 28 lutego 2022 r. dla niezabezpieczonych kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych w rublach i walutach obcych (733 mld rubli na dzień 1 lutego 2022 r.) . „Czas trwania środka jest nieokreślony. Poziom odpisów na wskaźniki ryzyka zgodnie z nowymi wymogami zostanie zrewidowany później, jeśli będzie to konieczne” – zaznaczył Bank Centralny.
Bank Rosji zezwalał instytucjom kredytowym do 31 grudnia 2022 r., jeśli pogorszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy nastąpiło po 18 lutego 2022 r. i było spowodowane sankcjami, aby nie pogorszyć oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy przy tworzeniu rezerw na straty.

Aleksandra Mazur

Learn More →