VISCO Z EBC: 10-LETNIA ROZPIĘTOŚĆ RENTOWNOŚCI MIĘDZY WŁOCHAMI A NIEMCAMI POWYŻEJ 200 PB BYŁABY NIEUZASADNIONA

Rozpiętość ponad 200 punktów bazowych w rentowności 10-letnich obligacji Niemiec i Włoch byłaby nieuzasadniona, powiedział w czwartek członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Ignazio Visco.

DODATKOWE DANIA NA WYNOS:

„Wzrost płac jest jak dotąd ograniczony”.

„Jesteśmy w stanie sterylizować płynność bez sprzedaży papierów wartościowych”.

„Zbyt stopniowe przesunięcie monetarne zagroziłoby wiarygodności EBC”.

„Zbyt szybka normalizacja polityki zagroziłaby stabilności finansowej”.

„Myślę, że normalizacja może nadal być stopniowa, może oznaczać podwyżki o 25 lub 50 pb.”

„Fragmentacja daje podstawy do niepokoju”.

„Spredy nie wynikają z normalizacji polityki pieniężnej”.

„Dzisiaj uzasadniony byłby spread poniżej 150 punktów bazowych, odnosząc się do spreadu rentowności 10-letnich obligacji Włochy-Niemcy”.

„Normalizacja polityki pieniężnej i walka z fragmentacją uzupełniają się”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.