Siewierstal zaoferował posiadaczom euroobligacji-2022 możliwość płatności w rublach

Moskwa. 13 lipca INTERFAX.RU – Siewierstal zaproponował posiadaczom euroobligacji denominowanych w dolarach zapadających w 2022 r. zatwierdzenie zmiany procedury obsługi dłużnych papierów wartościowych, umożliwiającej wypłaty w rublach niektórym kategoriom inwestorów.

Firma oferuje również posiadaczom zgodę na przedterminowy wykup euroobligacji pod koniec sierpnia.

Siewierstal powiedział, że oferuje posiadaczom euroobligacji zgodę i upoważnienie emitenta lub samej firmy do bezpośredniego dokonywania jakichkolwiek płatności odsetek lub kapitału. Jednocześnie płatności będą dokonywane w rublach inwestorom, którzy od 27 lipca posiadają euroobligacje za pośrednictwem NSD lub innych rosyjskich depozytariuszy posiadających rachunki w Euroclear lub Clearstream. Odpowiednie zobowiązania płatnicze wobec tych inwestorów zostaną uznane za spełnione, gdy środki zostaną otrzymane przez NSD lub inny rosyjski depozytariusz.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →