Rentowności obligacji skarbowych rosną w porannym handlu europejskim

Trudno to pogodzić ze wzrostem cen akcji i wczorajszym spadkiem kursu dolara. Jeśli nacisk zostanie położony na potencjalne spowolnienie Fedu lub będzie postrzegany jako mniej jastrzębi, można oczekiwać, że rentowności spadną. Ale zamiast tego jesteśmy tutaj. Będzie sporo do strawienia przed końcem tygodnia, a pod koniec dnia ktoś musi mieć rację .

Najczęściej mówi się, że rynek obligacji ma zawsze rację, ale to są szczególne czasy na rynkach. Więc zobaczymy. W każdym razie, teraz, po oczyszczeniu z Fedu, istnieje duży poziom, który utrzymuje się dla rentowności 10-letnich obligacji skarbowych i wydaje się, że to właśnie tam inwestorzy wyznaczają linię, aby wrócić ze sprzedażą obligacji.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →