PROGNOZA CEN ZŁOTA: DZIENNE ZAMKNIĘCIE XAU/USD PONIŻEJ 21-DMA

Cena złota konsoliduje spadki w pobliżu tygodniowych minimów na poziomie 1660 USD. XAU/USD może zagrozić 1650 USD.

CENA ZŁOTA POZOSTAJE WRAŻLIWA

„Niedźwiedzie prawdopodobnie utrzymają kontrolę poniżej wsparcia 21-dniowej średniej kroczącej (DMA), obecnie na poziomie 1675 USD, ponieważ 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI) nadal spada o cal poniżej linii środkowej”.

„Długotrwałe wybicie poniżej przerywanego wsparcia na poziomie 1660 USD może zagrozić psychologicznemu poziomowi 1650 USD. Sprzedawcy mogliby wtedy zbadać najniższy poziom z 29 września wynoszący 1642 USD”.

„Kupujący muszą znaleźć mocny przyczółek powyżej 21-DMA w codziennym zamknięciu, aby zainicjować jakiekolwiek znaczące ożywienie. Próg 1700 USD jest postrzegany jako kolejny cel wzrostowy, powyżej którego okrągła kwota 1710 USD zostanie zakwestionowana”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →