PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH JEST PIERWSZYM Z SERII PODOBNYCH KROKÓW POTRZEBNYCH DO OPANOWANIA RYZYKA INFLACYJNEGO

Polityk Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i gubernator słowackiego banku centralnego Peter Kazimir powiedział w piątek: „podwyżka stóp procentowych jest pierwszym z serii podobnych kroków potrzebnych do opanowania ryzyka inflacyjnego”.


Rozwój gospodarczy w strefie euro i poza nią zadecyduje o tym, jak bardzo podniesiemy stopy we wrześniu i później.

We wrześniu można spodziewać się podwyżki o 25 lub 50 pb.

Doprowadzenie inflacji do pożądanego poziomu zajmie trochę czasu.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →