Jakie jest rozwiązanie na ból głowy, z jakim boryka się gospodarka strefy euro?

Większe wsparcie finansowe to rozwiązanie sugerowane przez Segurę Caiwela. „Ze wszystkich stron nadciągają przeciwności, a polityka fiskalna w tej chwili niewiele robi, aby to zrekompensować”. W związku z tym Bank of America sugeruje, że bardziej ostrożne podejście do narzędzi polityki fiskalnej może dominować w oczekiwaniu na wyższe koszty finansowania w wyniku zacieśnienia polityki pieniężnej. Tymczasem zmiana w krajobrazie gospodarczym spowoduje, że Europejski Bank Centralny ograniczy swoje ambicje podniesienia stóp procentowych w 2023 roku.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.