GEORGE Z FED: INFLACJA NIE WYKAZUJE ZNACZĄCYCH OZNAK SPOWOLNIENIA

Prezes Rezerwy Federalnej Kansas City, Esther George, wyjaśniła w piątek, że sprzeciwia się podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych, ponieważ uważa, że ​​ruch ten zwiększa niepewność polityki jednocześnie z początkiem spływu bilansowego, jak donosi Reuters.

DODATKOWE DANIA NA WYNOS:

„Przy wysokiej inflacji i napiętej gospodarce argumenty za dalszym usuwaniem akomodacji politycznej są jasne”.

„Inflacja nie wykazała żadnych znaczących oznak spowolnienia”.

„Szybkość, z jaką dostosowujemy stopę polityki, jest ważna; znaczące i nagłe zmiany mogą być niepokojące dla gospodarstw domowych i małych firm”.

„Prędkość dostosowania ma również wpływ na krzywą dochodowości i tradycyjne modele udzielania pożyczek bankowych rozpowszechnione wśród banków lokalnych”.

„Podzielamy silne zaangażowanie FOMC w obniżanie inflacji w celu realizacji naszego mandatu w zakresie długoterminowej stabilności cen”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.