DŁUGIE STOPY KAPITALIZACJI NADAL PRAWDOPODOBNIE ZNÓW WZROSNĄ

„Uważamy, że spadek rentowności w ciągu ostatniego półtora miesiąca, który spowodował powrót rentowności do poziomu z kwietnia, jest przesadną reakcją, biorąc pod uwagę wysoką inflację. W związku z tym widzimy ryzyko zwyżkowe dla długich stóp zwrotu w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy”. 

„Nadal spodziewamy się, że długoterminowe stopy kapitalizacji nieznacznie obniżą się w 2023 r., Gdy zmaterializuje się słabość gospodarcza i zmniejszy się presja inflacyjna, co prawdopodobnie spowoduje, że rynki naprawdę zaczną wyceniać niższe krótkie stopy procentowe”.

„Oczekujemy teraz, że rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrośnie o około 50 pb do 3,25% w ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy. W horyzoncie 12-miesięcznym oczekujemy, że 10-letnia rentowność w USA wyniesie 2,75%”

Miłosz Banasiewicz

Learn More →