Wysoka zmienność utrzymuje się, ponieważ akcje amerykańskie oddają to wszystko

Amerykański rynek akcji ogromnie zwyżkował i obecnie notuje się bez zmian w dniu sesyjnym, w którym odnotowano już -5 dużych wzrostów. Dzisiejsza akcja cenowa dotyczy Chin i ich ponownego otwarcia. Art Cashin miał świetny wgląd w CNBC na temat kontynuacji rozmowy w Chinach: Plotki bez nóg, aby znaleźć inny sposób. Wszyscy chcą, aby Chiny ponownie się otworzyły i wszyscy oczekują, że w końcu się otworzą, więc teraz wszystkie nagłówki pokazujące postęp zostały potwierdzone. Niektórzy handlowcy nie są tacy pewni. Kolejne pytanie brzmi: czy Chiny ponownie otwierają się, aby obniżyć inflację poprzez łańcuchy dostaw czy inflację poprzez towary? Widzę obie strony sporu, ale skłaniam się ku inflacji, ponieważ presja na łańcuch dostaw już słabnie. Rynek obligacji wydaje się zmagać z tym samym pytaniem, przy rentowności 2-letnich obligacji w USA między ,6 % a ,88%. Wreszcie, widzieliśmy kilka dni intensywnej sprzedaży w USA i spodziewam się, że wielu uczestników rynku obawia się powtórki z powodu presji na zarabianie z funduszy hedgingowych.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →