XAU/USD zdołało odbić i odrobić część wczorajszych strat

Teraz znajduje się pod adresem 1,663 w momencie pisania. Co zaskakujące lub nie, żółty metal odbił się, mimo że DXY odbił się z powrotem.

Jak już wiecie, EBC zgodnie z oczekiwaniami podwyższył główną stopę refinansową z 1,25% do 2,00%, podczas gdy dane gospodarcze z USA były mieszane. Dziś BOJ pozostawił politykę pieniężną bez zmian, stopa procentowa BOJ pozostaje zgodnie z oczekiwaniami na poziomie -0,10%. Konferencja prasowa BOJ może przynieść pewną niestabilność i zdecydowane działania.

Dzisiaj oczekuje się, że kanadyjski PKB wykaże wzrost o 0,0%, podczas gdy amerykański bazowy indeks cen PCE może odnotować wzrost o 0,5%.

XAU/USD wciąż niezdecydowany!

Miłosz Banasiewicz

Learn More →