WSKAŹNIKI PMI W STREFIE EURO NADAL SPADAJĄ

„Wskaźniki menedżerów ds. zakupów za lipiec pokazują, że znaczny wzrost cen energii i ciągłe problemy z łańcuchem dostaw pozostawiają głębokie ślady poślizgu w gospodarce”, pisze Christoph Weil, starszy ekonomista w Commerzbanku.


„Masowy wzrost cen konsumpcyjnych wyrwał duże dziury w kieszeniach prywatnych gospodarstw domowych i wyraźnie ograniczył ich skłonność do wydawania pieniędzy. Sektor usług odczuwa to z pełną mocą. Aktywność w tym sektorze rośnie tylko nieznacznie”.

„Spada również popyt na produkty przemysłowe. W wyniku słabszego popytu presja na łańcuchy dostaw wydaje się słabnąć. Ponadto słabszy popyt ogranicza możliwości firm do podnoszenia cen sprzedaży”.

„To wzmocni pozycję gołębi w Radzie Prezesów EBC, które są bardziej skłonne do dążenia do wolniejszego zacieśniania polityki pieniężnej, zwłaszcza że pojawiają się oznaki, że impuls inflacyjny może wkrótce osiągnąć swój szczyt”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →