Włoscy konsumenci odczuwają ból coraz bardziej ograniczonych dochodów do dyspozycji

Ogólny spadek zaufania w październiku wskazuje na kurczenie się
Wczesne dowody wskazują na kurczenie się włoskiej gospodarki w czwartym kwartale. Dzisiejsze dane o nastrojach konsumenckich za październik pokazują spadki we wszystkich sektorach biznesu z wyjątkiem usług, osiągając najniższy poziom od marca 2013 r. Trzeba przyznać, że jury wciąż nie zastanawia się, czy włoska gospodarka zdołała uniknąć skurczu w trzecim kwartale ; w poniedziałek otrzymamy wstępne szacunki.

Pięciopunktowy spadek zaufania konsumentów był spowodowany gwałtownym spadkiem trudności, jakie ludzie mają z zakupem dóbr trwałego użytku i oszczędzaniem na przyszłość. Perspektywa bezrobocia jest również dużym problemem, podobnie jak ogólne zaniepokojenie obecną sytuacją gospodarczą. Efekt ponownego otwarcia po blokadach Covid, które pomogły konsumpcji w pierwszej połowie roku i części lata, teraz dobiega końca, co potwierdza gwałtowny spadek zaufania wśród firm turystycznych.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →