Wielka Brytania Zatwierdzone kredyty hipoteczne w maju 66,16 tys. wobec spodziewanych 64,00 tys.

Wcześniej 65,97 tys
Kredyt konsumencki netto 0,8 mld GBP w porównaniu z oczekiwanymi 1,3 mld GBP
Wcześniej 1,4 miliarda funtów
Zadłużenie netto zadłużenia hipotecznego przez osoby fizyczne w Wielkiej Brytanii wzrosło do 7,4 miliarda funtów w maju, w porównaniu z 4,2 miliarda funtów w kwietniu (i powyżej średniej sprzed pandemii wynoszącej 4,3 miliarda funtów w ciągu 12 miesięcy do lutego 2020 r.). Roczna dynamika kredytów konsumpcyjnych pozostała w maju na niezmienionym poziomie 5,7% i pozostaje najwyższa od lutego 2020 r.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →