Villeroy z EBC: Termin obniżek stóp „z pewnością” nie jest kwestią na ten rok

Szczyt stóp procentowych latem Kluczowe jest to, jak długo stopy procentowe pozostaną na poziomie ostatecznym Centralną kwestią w stopach procentowych jest powrót perspektyw inflacji do celu 2%. W jego wypowiedziach nie ma nic nowego, ale jakoś zapomina, że ​​jeśli w gospodarce nastąpi głębsza niż oczekiwano recesja, może to również spowodować znacznie szybszy niż oczekiwano spadek stóp procentowych. Na razie jednak politycy odrzucają ten pomysł. jako typowy.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →