GWIAZDY USTAWIAJĄ SIĘ W SZYKU DLA RYNKÓW WSCHODZĄCYCH – UBS

Jak dotąd rynki wschodzące pozostawały w tyle w 2023 r. Jednak ekonomiści UBS widzą teraz znacznie korzystniejsze tło dla rynków wschodzących. RYNKI WSCHODZĄCE MAJĄ DOBRĄ POZYCJĘ, ABY BYĆ WCZESNYM BENEFICJENTEM TRZECH ZWROTÓW „Rynki rozwinięte są ściśle powiązane z ożywieniem gospodarczym Chin, które powinno się ożywić w miarę otwierania się kraju”. „Zastój gospodarczy i słabszy dolar amerykański były historycznie kojarzone z silną aktywnością na rynkach wschodzących”. „Wyceny są stosunkowo atrakcyjne, a fundamenty spółki się zamykają”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →