Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA spadają o dwa punkty bazowe

W obliczu tych rozgrywek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA spadają o dwa punkty bazowe (pb) do 2,99%, podczas gdy kupon na 2-letnie obligacje amerykańskie utrzymuje się na poziomie 3,02%, utrzymując odwróconą krzywą, która sygnalizowała ryzyko recesji na początku tygodnia. Należy zauważyć, że kontrakty terminowe na akcje amerykańskie są również łagodnie oferowane, mimo że benchmarki z Wall Street wiwatowały na fali mieszanych danych z USA, aby wydrukować zyski.

To powiedziawszy, liczba wstępnych roszczeń bezrobotnych w USA wzrosła o 4 000 do 235 000 w tygodniu kończącym się 2 lipca, wobec oczekiwanych 230 000. Dzięki temu 4-tygodniowa średnia krocząca wyniosła 232 500, czyli o 750 więcej niż średnia z poprzedniego tygodnia. Co więcej, deficyt towarów i usług w USA zmniejszył się o 1,1 miliarda dolarów do 85,5 miliarda dolarów w maju, co oznacza najmniejszy miesięczny deficyt w 2022 roku.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →