PRZEŁAMANIE: SNB PODNOSI STOPY PROCENTOWE DO -0,25% W PORÓWNANIU DO -0,75% POPRZEDNIO

W swojej ostatniej kwartalnej ocenie polityki pieniężnej Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podwyższył referencyjną stopę procentową depozytów a vista do -0,25% z -0,75% wcześniej.

więcej w przyszłości …

O decyzji o stawce SNB

Narodowy Bank  Szwajcarii  prowadzi politykę pieniężną kraju jako niezależny bank centralny. Jest zobowiązany Konstytucją i ustawą do działania zgodnie z interesami całego kraju. Jego głównym celem jest zapewnienie stabilności cen przy należytym uwzględnieniu rozwoju sytuacji gospodarczej. W ten sposób tworzy odpowiednie środowisko dla wzrostu gospodarczego.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.