Na co zwrócić uwagę w okolicach EUR

Poprawa w sferze związanej z ryzykiem w połączeniu ze świeżym osłabieniem dolara otwiera drzwi do dalszego ożywienia EUR/USD na początku tygodnia.

Trwające techniczne odbicie na parze następuje po bieżących warunkach wyprzedaży, chociaż jest mało prawdopodobne, aby w tym kontekście, a zwłaszcza przed spotkaniem EBC, które ma nastąpić w dalszej części tygodnia, nie będzie to miało większego znaczenia.

W międzyczasie akcja cenowa wokół wspólnej waluty nadal podąża za rosnącymi spekulacjami na temat prawdopodobnej recesji w strefie euro, dynamiką dolara, obawami geopolitycznymi, obawami o fragmentację i rozbieżnością między Fedem a EBC.

Kluczowe wydarzenia w strefie euro w tym tygodniu : Ostateczna stopa inflacji EMU (wtorek) – Flash Consumer Confidence (środa) – Decyzja EBC w sprawie stopy procentowej, Konferencja prasowa EBC, EBC Lagarde (czwartek) – Niemcy, Francja, EMU Flash PMI (piątek).

Najważniejsze kwestie dotyczące tylnego kotła : Ryzyko fragmentacji. Rozpoczęcie cyklu podwyżek EBC w lipcu? Asymetryczne ożywienie gospodarcze po pandemii w bloku euro. Wpływ wojny na Ukrainie na perspektywy wzrostu i inflację regionu.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →