LLC TK „Naftatrans plus” poprawiła główne wskaźniki obciążenia długiem

Według wyników 1 kwartału. W 2022 r. emitentowi udało się zmniejszyć zadłużenie finansowe o 13% i zwiększyć EBITDA LTM ​​o 33%. Dzięki tym czynnikom oraz rekordowemu zyskowi netto reinwestowanemu w kapitał własny w 2021 roku spółka LLC TK Naftatrans Plus poprawiła swoje główne wskaźniki obciążenia długiem.

Okres 1 kw. 2021 – I kwartał 2022 dla OOO TK Naftatrans Plus charakteryzowały się następujące pozytywne zmiany: • Redukcja zadłużenia finansowego o 310 mln rubli. (-13%).• Wzrost EBITDA LTM ​​o 89,4 mln RUB. (+33%).

Jednoczesny wpływ opisanych czynników na tle rekordowego zysku netto za 2021 r. w wysokości 97,9 mln RUB, w całości reinwestowanego w kapitał własny, znalazł odzwierciedlenie we wzmocnieniu wszystkich kluczowych wskaźników obciążenia długiem.

Kluczowym wskaźnikiem obciążenia zadłużeniem spółek obrotu jest [Dług/Przychody], które na dzień 31 marca 2022 r. było na swoim minimum (na podstawie wyników z dwóch lat) o wartości 0,21 dla LLC TC Naftatrans Plus.

Pierwszy kwartał 2022 roku w rosyjskiej gospodarce charakteryzował się dużymi zmianami planów i strategii firm, restrukturyzacją procesów operacyjnych i łańcuchów dostaw, dwukrotnym wzrostem wskaźnika kluczowego, a w efekcie znacznym wzrostem inflacji i spadek aktywności gospodarczej w całej gospodarce.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.