Kongresmeni USA wzywają do wykluczenia Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ

Kongresmeni amerykańscy obu stron omawiają projekt rezolucji wzywającej do usunięcia Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ, donosi Axios , powołując się na dokument, który nie został jeszcze upubliczniony.
Rezolucja, promowana przez nowojorską republikankę Claudię Tenney, wzywa do „pilnych działań” w celu zmiany art. 23 Karty Narodów Zjednoczonych (który określa skład Rady Bezpieczeństwa – pięciu stałych członków i 15 niestałych członków).
Rozpoczynając inwazję na Ukrainę i wspierając separatystyczne republiki Donbasu, Rosja stała się „bezpośrednim zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” i naruszyła swoje zobowiązania jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, czytamy w dokumencie. Sama rezolucja nie zmieni składu Rady Bezpieczeństwa, ponieważ Rosja ma prawo do „wetu”. „Ale jest to rodzaj sygnału, który wzmacnia również naszych kolegów dyplomatów”, powiedział Axios Nick Stewart, szef sztabu Tenney.
Członek senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Ann Wagner i członek Komisji ds. Broni Domowej Don Bacon przemawiał za rezolucją.

Aleksandra Mazur

Learn More →