Kalkulator walutowy – jak przeliczać waluty? Przydatne dla każdego narzędzie! [Dolar, frank funt, rupia, euro, korona, hrywna, kuna, złoty]

Kalkulator walutowy umożliwia przeliczanie wybranych walut w oparciu o aktualne średnie kursy NBP. Wybranie konkretnego dnia, z którego pobierana jest wartość, pozwala również na przeliczenie archiwalnych notowań. Kalkulator może być niezbędny w przypadku konieczności ustalenia wartości faktury wystawionej w walucie obcej dla celów podatku dochodowego i VAT oraz przeliczenia waluty faktury na przedsiębiorcę zagranicznego. Dodatkowo istnieje możliwość obliczenia różnic kursowych powstających w handlu zagranicznym.

Kalkulator walutowy

Konieczne może być przewalutowanie według kursów średnich ogłaszanych przez NBP, m.in. przeliczyć wartość faktury wystawionej w walucie obcej na dochód i podatek VAT oraz ustalić różnice kursowe występujące w transakcjach międzynarodowych. Zasadniczo właściwym kursem dla tego rodzaju działalności jest średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem rozliczenia. Kalkulator walutowy może być również pomocny przy przewalutowaniu przy wystawianiu faktur dla zagranicznego kontrahenta.

Kalkulator walutowy

Kalkulator walutowy umożliwia przeliczenie wybranej waluty według najnowszych i archiwalnych kursów średnich ogłaszanych przez Bank Centralny Polski. Narodowy Bank Polski publikuje średnie kursy walut w południe każdego dnia tygodnia. Kalkulator walutowy daje możliwość wyboru dnia pobrania odsetek.

W kolejnym rozdziale naszego przewodnika po walutach opowiemy o najważniejszej walucie dla Polaków. To oczywiście euro, wspólna waluta Unii Europejskiej. W praktyce wszystko zależy od jego oprocentowania w naszym kraju – dochody przedsiębiorstw, dochody imigrantów, dotacje dla rolników, nasze zadłużenie zagraniczne, spłaty kredytów i handel zagraniczny. Od samego początku euro zastąpiło dolara amerykańskiego jako główną walutę w transakcjach międzynarodowych w regionach, w których było używane.


Polski eksport to 5 razy więcej w euro niż w dolarach i ponad 15 razy więcej niż w funtach brytyjskich. W imporcie różnice nie są już tak widoczne – udział euro wynosi nieco ponad 50%, widać silny wzrost wpływu dolara amerykańskiego (prawie 0%). Dzieje się tak dlatego, że głównie eksportujemy do krajów UE i głównie importujemy surowce naturalne, za które zazwyczaj płaci się w dolarach.
Wspólna waluta jako symbol wspólnych wartości.


Euro zostały zredukowane do euro

Jego symbol graficzny „€” nawiązuje do słowa Europa i greckiej litery „epsilon”. To swoisty hołd dla tego kraju, który w dużej mierze położył podwaliny współczesnej cywilizacji europejskiej i ma ogromny wkład w swoją kulturę. Banknoty euro są drukowane w 1 drukarniach pod bezpośrednim nadzorem Europejskiego Banku Centralnego i są jednolite we wszystkich krajach. Różnią się od innych światowych walut tym, że nie zawierają portretów znanych osób. Zostały one zastąpione wizerunkami typowych elementów architektonicznych tamtych czasów, reprezentowanych przez określony banknot. W mennicach państw członkowskich bitych jestmonet euro. Po jednej stronie znajduje się nominał i karta europejska, a po drugiej symbol narodowy wybrany przez wydające państwo członkowskie (zwykle nieoficjalny).


Euro podzielone jest na setki centów w systemie dziesiętnym. Obecnie można wyróżnić następujące monety:
1 cent,
2 centy,
5 centów,
5 centów,
10 centów,
20 centów,
50 centów,
1 euro,

Euro jest prawnym środkiem płatniczym srebra1, ale ze względu na wysoką wartość kolekcjonerską jest mało prawdopodobne, aby znalazł się w powszechnym obiegu.

Marzenie o stabilności

Od końca II wojny światowej do końca lat 60. i początku lat 70. świat finansowy Europy był pogrążony w chaosie. Zniszczone gospodarki, początkowo napędzane potrzebą odbudowy zniszczonej Europy, potrzebowały stabilizacji. Podejmowano kilka prób uregulowania rozliczeń międzynarodowych, ale nie udało się zbilansować kursów poszczególnych walut. Wahania notowań często prowadziły do ​​dużych strat i kosztownych nieporozumień w handlu zagranicznym. Coraz więcej mówiło się o unii gospodarczej i walutowej. Pierwsze pomysły na stworzenie wspólnej waluty pojawiły się w 1971 roku, ale zawiodły z powodu wiążącej umowy z Bretton Woods. Po jego upadku w 1978 r. wprowadzono tzw. mechanizm kursowy, który regulował stosunki kursowe poszczególnych krajów europejskich. Ostatecznie w 1991 roku podjęto decyzję o utworzeniu wspólnej waluty na podstawie Traktatu z Maastricht (dokumentu założycielskiego Unii Europejskiej). Na początku 1999 r. jedenaście z piętnastu państw członkowskich przyjęło euro jako walutę bezgotówkową, a ostatecznie w 2002 r. zostało wprowadzone do obiegu gotówkowego.


Stabilna, ale wrażliwa waluta

Trudno jednoznacznie określić, co najbardziej wpływa na kurs europejski. Nie zależy bezpośrednio od cen surowców, ale ze względu na rolę czterech głównych walut świata jest pod silnym wpływem dolara amerykańskiego, który jest walutą bazową dla cen surowców. Siła euro zależy od sytuacji gospodarczej krajów członkowskich (głównie Niemiec i Francji), dlatego tak ważne dla tej waluty są dane gospodarcze poszczególnych krajów: stopa bezrobocia, inflacja, wskaźnik aktywności przemysłowej PMI. Z drugiej strony kurs walutowy jest otwarty na zmiany nastrojów gospodarczych i politycznych słabszych krajów wspólnoty (np. grecki kryzys zadłużeniowy czy decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu ze struktur UE). Duży wpływ mają również decyzje Europejskiego Banku Centralnego, głównie polityka stóp procentowych i programy sztucznie stymulujące gospodarkę (np. program skupu aktywów). W Polsce na kurs euro duży wpływ ma obecne postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych. Wysoka stabilność kursu walutowego wynika z tego, że jesteśmy uważani za kraj ściśle powiązany z gospodarką europejską. Powstałe różnice wynikają głównie z panującego poczucia atrakcyjności kapitału zagranicznego inwestującego w gospodarce.


W Polsce euro jest niemal powszechnie akceptowaną walutą

Wciąż nie ma sztywnego kursu walutowego (kurs jest sztywny, gdy w danym państwie członkowskim zapada decyzja o wprowadzeniu euro – do tego czasu do euro stosuje się sztywny kurs walutowy przez pewien czas, aby uniknąć spekulacji), więc przelicznik cen towarów pomiędzy złotówkami a euro i usługami zależy od podmiotu, który akceptuje tutaj płatność w walucie. Wymiana euro jest możliwa we wszystkich placówkach prowadzących tego typu działalność. Oczywiście najlepszy kurs wymiany euro można uzyskać w punktach wymiany walut online, które oferują szybką wymianę euro za pośrednictwem prawie wszystkich kont bankowych.

Frank szwajcarski uważany jest za walutę stabilną i bezpieczną

Od pewnego czasu waluta CHF cieszy się dużą popularnością wśród osób szukających korzystnych warunków kredytowych. W naszym kraju kredyt we frankach może wydawać się dobrym rozwiązaniem dziesięć lat temu, ale przez jakiś czas tak było. Waluta helwecka znajduje się w koszyku najważniejszych walut świata – nie bez powodu. Oto kilka faktów na temat franka szwajcarskiego, waluty, która w naszym kraju spędza sen z powiek.

Pożyczka franków – dlaczego tak wielu zdecydowało się ją wziąć?

franki szwajcarskie są często określane przez ekspertów jako bezpieczna przystań, czyli bezpieczna przystań dla kapitału. Wynika to z reputacji, jaką zbudowała dla siebie CHF. Sama Szwajcaria jest opisywana jako kraj stabilny gospodarczo i politycznie. Dzięki niskim i stabilnym stopom procentowym kredyty frankowe były kiedyś bardziej opłacalne niż złotówki. Niższe oprocentowanie to niższe opłaty. Problemy zaczęły się, gdy Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował o zaprzestaniu ochrony minimalnego kursu franka szwajcarskiego. Czarny czwartek to 15 stycznia 2015 roku, kiedy wielu posiadaczy obligacji franka szwajcarskiego obudziło się w nowej rzeczywistości. Wywołało to panikę na rynku i kurs franka.
A co z pożyczkami we frankach w dzisiejszych czasach?


Kurs franka szwajcarskiego nigdy nie powrócił do poprzedniego poziomu, a frank z roku na rok znajdował się w gorszej pozycji. Kolejni politycy obiecują dłużnikom, że zajmą się ich kredytami. Część kredytobiorców zdecydowała się na samodzielną walkę w sądzie, podczas gdy inni szukają rozwiązań ułatwiających spłatę kredytu we frankach szwajcarskich. Bo najtańszy kurs franka jest istotną ulgą dla portfeli wielu ludzi, zwłaszcza gdy rynek walutowy przeżywa dynamiczne zmiany podczas pandemii. W grudniu 2020 r. pojawił się promyk nadziei dzięki interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawy właścicieli franczyz.


Kurs franka szwajcarskiego – prognozy nie są zbyt optymistyczne

Z pewnością minie dużo czasu zanim dojdzie do porozumienia w sprawie kredytów we franku szwajcarskim.

Choć dla wielu z nas banknot to tylko środek płatniczy i niewielu zwraca uwagę na szczegóły, warto wiedzieć, co przedstawia jego przód i tył. Polski złoty, dolar amerykański i euro – Czy wiesz, co reprezentują i co kryją?

Kalkulator walut

Polski złoty (PLN) Po PRL zmodernizowano wygląd pieniądza w Polsce. Zdecydowano, że powinny być „neutralne” politycznie. Dlatego od tej pory banknoty zdobione są wizerunkami królów, czyli oprócz wspomnianych portretów władców pojawiają się „ukryte” symbole o różnych wartościach. Na przykład na
banknotach 50 zł oprócz portretu Kazimierza Wielkiego znajduje się jego królewski monogram (litera K na koronie). Po drugiej stronie znajduje się pieczęć królewska, a pod nią insygnia królewskie oraz panoramy Krakowa i Kazimierza.


Banknot 100 zł obok wizerunku króla ma gotyckie różańce, na odwrocie wizerunek orła pochodzi z nagrobka króla. Na grzbiecie znajduje się również tarcza z orłem, która nawiązuje do bitwy pod Grunwaldem i zamku w Malborku.


Dolary amerykańskie (USD)

banknoty amerykańskie, podobnie jak polskie, są ozdobione portretami postaci, które miały realny wpływ na kraj i zasłynęły w jego historii:
1 – George Washington
USD 2 – Thomas Jefferson
USD 5 – Abraham Lincoln
10 $ – Alexander Hamilton
$ 20 $ – Andrew Jackson
$ 50 $ – Ulysses Grant
$ 100 $ – Benjamin Franklin
$ Każda nuta ma napis „In God We Trust” Stany Zjednoczone, co jest również ostatnim hymnem Stanów Zjednoczonych.


Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest banknot jednodolarowy. Na rewersie znajduje się portret Waszyngtonu, a na rewersie Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych, pieczęć służąca do uwierzytelniania dokumentów wydawanych przez władze.


Teorie spiskowe zaczęły powstawać wokół „jednego dolara”, ponieważ pieczęć zawiera wiele symboliki. Niektórzy z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych byli zaangażowani w tajne organizacje, takie jak Illuminati, twierdząc, że notatki zawierały tajną wiadomość. Jak wygląda Wielka Pieczęć?
Rewers pieczęci przedstawia łysego orła amerykańskiego, ptaka z 13 piórami na każdym skrzydle. W szponach trzyma gałązkę oliwną z 13 liśćmi i 13 strzałami. Motto zapisane na wstążce w dziobie orła składa się z 13 liter i jest łacińskim wyrażeniem „E Pluribus Unum”, co oznacza „z wielu”. Nad orłem na granatowym tle znajduje się również 13 gwiazdek.


Po drugiej stronie pieczęci znajduje się piramida zbudowana z 13 stopni

Nad nim znajduje się Oko Opatrzności, znane również jako „wszystkowidzące oko”, symbol boskości spoglądającej na ziemię. Ta strona pieczęci ma również dwa łacińskie zwroty: „Annuit Coeptis” lub „Błogosław nam w naszych wysiłkach” oraz „Novus Ordo seclorum” – „Nowa Era”. Każde zdanie składa się z 13 liter.
Niektórzy twierdzą, że tajne stowarzyszenia rozumieją „trzynastkę” jako liczbowy symbol rewolucji i szatana. Widzą też jego związek z liczbą stopni wtajemniczenia w bractwie Iluminatów (jest ich 13). Symbol Oka Opatrzności, według niektórych teorii, nawiązuje do egipskiego hieroglifu „złego oka” używanego w okultyzmie, dlatego nazywany jest również „okiem Szatana”.

Pojawiają się teorie spiskowe dotyczące banknotu jednodolarowego, ale czy ujawniają one prawdę? nieznany Oficjalnie liczba 13, powtarzana poprzez nakładanie się różnych elementów graficznych, nawiązuje do liczby byłych kolonii, z których powstały Stany Zjednoczone. Podobne wyjaśnienia można znaleźć dla innych kontrowersyjnych elementów na odwrocie partytury.

Euro (EUR)

Choć symbol € ma dość ciekawą symbolikę – dwie poziome linie symbolizują stabilność, a sam symbol pochodzi z litery alfabetu greckiego, czyli epsilon (?), na banknocie nie ma specjalnych symboli. . Obie strony banknotu są takie same, a rewers to symboliczny obraz konkretnego kraju.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →