Hiszpania Czerwcowy PMI dla przemysłu 52,6 vs oczekiwany 52,1

Wcześniej 53,8
Pomimo bijących szacunków, odczyt jest najsłabszy od półtora roku, ponieważ wzrost produkcji przemysłowej spowolnił, a portfele zamówień nieznacznie spadły. Patrząc na szczegóły, ograniczenia po stronie podażowej utrzymywały się, choć w mniejszym stopniu niż w ostatnich miesiącach. Tymczasem inflacja pozostaje wysoka, ale utrzymuje swój ostatni trend spadkowy. S&P Global zauważa, że:

„Sektor produkcyjny w Hiszpanii doświadczył spowolnienia wzrostu w czerwcu, a spadek liczby nowych zamówień jest najbardziej zauważalną cechą ostatniego badania. Chociaż niestabilność w Europie spowodowana trwającą wojną na Ukrainie była czynnikiem osłabiającym popyt, długotrwała presja inflacyjna – która pozostaje podwyższona – również dotkliwie wpływa na sprzedaż i aktywność rynkową.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →