EBC szokuje podwyżkę o 0,50%

W czwartek 21 lipca 2022 r. Europejski Bank Centralny dokonał pierwszej od 11 lat podwyżki stóp procentowych. Podwyżka o 0,50%, dwukrotnie większa niż podwyżka o 0,25%, która była powszechnie oczekiwana przez analityków, podniosła główną stopę refinansową EBC z 0,00% do 0,50%, kończąc erę ujemnych stóp procentowych, choć przy znacznie wyższej inflacji realnej stopy procentowej stawki pozostają silnie ujemne w strefie euro, podobnie jak w wielu miejscach.

Prezes EBC Christine Lagarde stwierdziła na kolejnej konferencji prasowej, że większa skala podwyżki stóp odzwierciedla podwyższoną prognozę ryzyka inflacyjnego dla strefy euro. Inflacja w strefie euro kształtuje się obecnie w historycznie wysokim rocznym tempie 8,6%.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →