ANALIZA CEN USD/JPY: POWSTAJĄ NIEDŹWIEDZIE BHP?

Byki USD/JPY wkroczyły w obszar 136, mając na uwadze nieco wyższe maksima.
Perspektywy niedźwiedziej głowy i ramion chara dziennego są obserwowane.
Zgodnie z czwartkową analizą przed Topkyo, Analiza cen USD/JPY: Niedźwiedzie wkraczają na zaliczki powyżej 136,00 , para spadła na krótki okres w 135.50, zanim odzyskała poziom powyżej 136,00. Byki zajęły teren, ale na jak długo?

Miłosz Banasiewicz

Learn More →