Waller poparł podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych w lipcu

W międzyczasie Huw Pill, główny ekonomista Banku Anglii, powiedział, że rozważy szybkie tempo podwyżek stóp procentowych, aby zapobiec ugruntowaniu się wysokiej inflacji. Również Catherine Mann, członek Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii (MPC), powiedziała, że ​​widzi argumenty za szybszymi podwyżkami stóp.

W chwili pisania tego tekstu mówcy z Fed przekraczają granice. Prezes Fed z St. Louis, James Bullard, powiedział, że oczekuje się, że produkcja gospodarcza USA będzie nadal rosnąć do 2022 roku. Jednocześnie prezes Fed Christopher Waller poparł podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych w lipcu i chciałby cofnąć się do podwyżki o 50 punktów bazowych we wrześniu . Waller dodał, że obawy przed recesją są przesadzone, a gospodarka USA jest silna.

Raport gospodarczy USA podał liczbę roszczeń bezrobotnych za tydzień kończący się 2 lipca. Dane okazały się wyższe niż oczekiwano, chociaż rynek pracy wykazywał umiarkowanie. Co więcej, bilans handlowy zmniejszył deficyt z -86,7 miliarda dolarów do -85,5 miliarda dolarów, stymulowany skokowym wzrostem eksportu.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →