SNB łączne depozyty a vista we 12 sierpnia 751,3 mld CHF vs 749,6 mld CHF wcześniej

  • Depozyty krajowe a vista 644,1 mld CHF vs 642,1 mld CHF przed

Depozyty w Szwajcarii nieco wzrosły w ciągu ostatnich kilku tygodni i może to świadczyć o tym, że SNB próbuje wygładzić siłę franka, ponieważ EUR/CHF nadal spada poniżej parytetu, a dynamika zaczęła się po zwrot polityki banku centralnego w czerwcu.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →