San Fran Fed twierdzi, że opracował wskaźnik recesji w USA, który jest dokładniejszy w krótszym horyzoncie czasowym

Z Departamentu Badań Ekonomicznych Banku Rezerw Federalnych w San Francisco. Pewien badacz twierdzi, że znalazł predyktor recesji oparty na makroekonomicznych szeregach czasowych, a konkretnie na stopie bezrobocia wśród bezrobotnych. Ten predyktor jest prawie tak dokładny jak nachylenie krzywej dochodowości, ale jest dokładniejszy w krótszych okresach. Jeśli po prostu przegapiłeś prognozę recesji, artykuł stwierdza, że ​​recesja w USA nie jest na horyzoncie: Stopa bezrobocia nie sygnalizuje obecnie zbliżającej się recesji, podobnie jak inne makroekonomiczne szeregi czasowe analizowane przy użyciu tej samej metody. Ogólnie jednak analiza tych szeregów sugeruje, że cykl koniunkturalny znajduje się w końcowej fazie, kiedy zwykle kończy się ekspansja. Oto link do artykułu, jeśli chcesz więcej (czytanie na wakacje!).

Miłosz Banasiewicz

Learn More →