Notowani Bitcoina – analiza zmienności i wahań kryptowaluty. Jak zachowa się Bitcoin w najbliższych dniach? Co może wpłynąć na kurs kryptowaluty? 17 września

Wieloletnie doświadczenie na rynku kryptowalut nauczyło nas, że Bitcoin (BTC) to aktywo nieprzewidywalne i pełne niespodzianek. Jego kurs może zmieniać się w błyskawicznym tempie, reagując na różnorodne czynniki, od wiadomości rynkowych po zmiany sentymentu inwestorów. Jednak już w najbliższy poniedziałek, 18 września, rynek Bitcoina stoi przed szczególnym wyzwaniem. Data ta zapowiada się jako moment pełen potencjalnych zmian kursu, gdyż wiąże się z publikacją istotnych danych makroekonomicznych, które mogą wpłynąć na jego notowania.

Warto pamiętać, że Bitcoin od zawsze pozostaje w krzyżowym ogniu międzyfundamentalnymi aspektami kryptowalut a wpływami czynników zewnętrznych. Dla wielu inwestorów stanowi on połączenie zarówno inwestycji alternatywnych, jak i instrumentu spekulacyjnego. W związku z tym, nadchodząca sesja 18 września obiecuje dostarczyć nam nie tylko znacznej zmienności, ale także wyjątkowej okazji do zrozumienia, jak Bitcoin reaguje na zmiany w otaczającym go świecie. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej oczekiwaniu na te istotne wydarzenia makroekonomiczne i jak mogą one wpłynąć na notowania Bitcoina w nadchodzących dniach.

Czym jest i od czego zależy rynek kryptowalutowy?

Rynek kryptowalutowy, nazywany również rynkiem kryptowalut, to globalny rynek, na którym handluje się różnymi rodzajami kryptowalut. Obejmuje on wszystkie dostępne kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple i wiele innych. Rynek ten różni się od tradycyjnych rynków finansowych, ponieważ jest cyfrowy, zdecentralizowany i działa przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Oto kilka kluczowych cech i czynników wpływających na rynek kryptowalutowy:

 1. Cyfrowy charakter: Kryptowaluty to cyfrowe aktywa, które istnieją w formie elektronicznej i są oparte na technologii blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut fizycznych, kryptowaluty istnieją tylko w świecie cyfrowym.
 2. Blockchain: Blockchain to technologia, która leży u podstaw kryptowalut. Jest to rozproszony, niezmienialny rejestr transakcji, który gwarantuje bezpieczeństwo i przejrzystość wszystkich operacji związanych z daną kryptowalutą.
 3. Zdecentralizacja: Rynek kryptowalutowy jest zdecentralizowany, co oznacza, że niepodlega kontroli centralnej instytucji, takiej jak bank centralny czy rząd. Decyzje dotyczące kryptowalut są podejmowane przez społeczność użytkowników i górników.
 4. Wysoka zmienność cenowa: Rynek kryptowalutowy jest znany z dużej zmienności cenowej. Ceny kryptowalut mogą drastycznie wzrastać lub spadać w krótkim okresie czasu, co przyciąga zarówno inwestorów, jak i spekulantów.
 5. Globalny zasięg: Rynek kryptowalutowy działa globalnie, bez ograniczeń geograficznych. Możesz handlować kryptowalutami z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem dostępu do internetu.
 6. Podaż i popyt: Cena kryptowalut zależy od podaży i popytu na daną walutę. Im większe zainteresowanie daną kryptowalutą, tym wyższa cena.
 7. Wiadomości rynkowe i sentyment: Wiadomości związane z kryptowalutami, regulacjami rządowymi, ogólnym sentymentem rynkowym i innymi czynnikami mogą wpłynąć na cenę kryptowalut.
 8. Projekty i technologiczne innowacje: Projekty kryptowalutowe, takie jak Ethereum, Cardano czy Polkadot, wprowadzają innowacje w dziedzinie technologii blockchain, co może wpływać na cenę i popularność danej kryptowaluty.
 9. Regulacje prawne: Decyzje rządów i organów regulacyjnych w różnych krajach dotyczące kryptowalut mogą wpływać na rynek. Niektóre kraje regulują rynek kryptowalut bardziej restrykcyjnie, podczas gdy inne bardziej liberalnie.
 10. Inwestorzy instytucjonalni: Wzrost zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze hedgingowe i banki, może wpływać na wzrost popularności i akceptacji kryptowalut.
 11. Wydarzenia techniczne: Niektóre kryptowaluty, takie jak Bitcoin, podlegają określonym wydarzeniom technicznym, takim jak halving, które wpływają na podaż i mogą mieć wpływ na cenę.

Rynek kryptowalutowy jest nadal stosunkowo nowy i ewoluuje dynamicznie. Jego charakterystyka i czynniki wpływające na cenę mogą się zmieniać w czasie, dlatego inwestorzy i uczestnicy rynku muszą być elastyczni i świadomi ryzyka związanego z tym rynkiem.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Koszty związane z handlem walutami, czy to tradycyjnymi, czy kryptowalutami, mogą się różnić w zależności od platformy handlowej, instrumentu finansowego i rodzaju rynku. Oto kilka głównych kosztów, które mogą wystąpić podczas handlu walutami:

 1. Spread: Spread to różnica między ceną zakupu (ask) a ceną sprzedaży (bid) danego instrumentu finansowego. Jest to podstawowy koszt handlu i stanowi zysk dla brokera lub giełdy. Im niższy spread, tym mniejszy koszt transakcji.
 2. Prowizje i opłaty: Niektóre platformy handlowe pobierają prowizje lub opłaty za każdą transakcję. Mogą to być opłaty procentowe od wartości transakcji lub stałe opłaty za każdą transakcję.
 3. Finansowanie nocne (swap): W przypadku handlu na rynkach Forex, kontrakty CFD lub innych instrumentach, może wystąpić koszt finansowania nocnego (swap). To opłata za utrzymanie pozycji otwartej przez noc. Koszt ten może być dodatni (gdy otrzymujesz) lub ujemny (gdy płacisz).
 4. Opłaty za przenoszenie pozycji (rollover): W przypadku handlu kontraktami terminowymi lub opcjami, mogą wystąpić opłaty za przenoszenie pozycji na kolejny kontrakt. To koszt związany z utrzymaniem długotrwałych pozycji.
 5. Koszty finansowania kryptowalut: W handlu kryptowalutami, takimi jak Bitcoin czy Ethereum, może wystąpić koszt finansowania w związku z utrzymaniem pozycji otwartej przez dłuższy czas. Koszty te mogą być znaczne w przypadku dźwigni finansowej.
 6. Podatek od zysków kapitałowych: W niektórych jurysdykcjach inwestorzy podlegają opodatkowaniu zysków kapitałowych uzyskanych z handlu walutami. Podatek ten może mieć wpływ na rzeczywisty zysk z handlu.
 7. Koszty transferu funduszy: Jeśli korzystasz z różnych platform handlowych lub giełd, możesz ponosić koszty związane z przekazywaniem środków między nimi. Koszty te mogą wynikać z opłat za przelew bankowy lub kosztów transakcyjnych kryptowalut.
 8. Koszty analizy rynku: Inwestorzy często wydają pieniądze na dostęp do narzędzi i analiz rynkowych, takich jak sygnały handlowe, badania rynku lub usługi doradcze.
 9. Koszty straty kapitału: Najważniejszym kosztem związanym z handlem jest ryzyko utraty kapitału. Jeśli inwestor nie zarządza ryzykiem, może stracić znaczną część swojego kapitału.

Warto zaznaczyć, że koszty związane z handlem mogą się znacząco różnić w zależności od rodzaju instrumentu finansowego, platformy handlowej i jurysdykcji. Przed rozpoczęciem handlu ważne jest dokładne zrozumienie wszystkich kosztów i opłat związanych z wybranym rynkiem oraz wybór odpowiedniej strategii handlowej, która uwzględni te koszty.

Analiza zmienności kursu Bitcoina w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Oto analiza zmienności kursu Bitcoina (BTC) w miesiącu marcu w latach ubiegłych:

 1. Marzec 2021:
  • W marcu 2021 roku kurs Bitcoina nadal utrzymywał się na wysokim poziomie, po rekordowych wzrostach cen w poprzednich miesiącach.
  • Zmienność cenowa w marcu była dość duża, z kilkoma okresami wzrostów i spadków. Cena Bitcoina oscylowała między 50 000 a 60 000 dolarów.
 2. Marzec 2020:
  • W marcu 2020 roku rynek kryptowalut i Bitcoin doświadczyły wyjątkowo trudnego okresu z powodu globalnej pandemii COVID-19.
  • Kurs Bitcoina spadł gwałtownie z poziomu około 9 000 dolarów na początku miesiąca do około 4 000 dolarów na koniec marca. To było związane z paniką na rynkach finansowych i ucieczką od ryzyka.
 3. Marzec 2019:
  • W marcu 2019 roku Bitcoin odnotował wzrost cenowy. Po spadkach w poprzednich miesiącach, kurs wzrósł z około 3 800 dolarów na początku miesiąca do około 4 100 dolarów na koniec marca.
  • Zmienność cenowa była umiarkowana, ale kurs pozostawał stosunkowo stabilny przez większą część miesiąca.
 4. Marzec 2018:
  • W marcu 2018 roku rynek kryptowalut doświadczył wyraźnego spadku cen, który był częścią ogólnego trendu spadkowego po rekordowych cenach na przełomie 2017 i 2018 roku.
  • Kurs Bitcoina spadł z poziomu około 11 000 dolarów na początku miesiąca do około 6 500 dolarów na koniec marca.

Podsumowując, marzec to miesiąc, który w przeszłości przynosił różne wyniki dla kursu Bitcoina. Zmienność cenowa może być znaczna, a wpływ na kurs mają różne czynniki, takie jak wydarzenia na rynkach finansowych, ogólny sentyment inwestorów i wiadomości związane z kryptowalutami. Inwestorzy i handlowcy na rynku kryptowalut muszą być przygotowani na różne scenariusze i rozważać zarządzanie ryzykiem.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2015?

Rok 2015 był dla Bitcoina (BTC) okresem zmian i wydarzeń, które wpłynęły na jego kurs. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które miały największy wpływ na kurs Bitcoina w tym roku:

 1. Upadek giełdy Mt. Gox: W lutym 2014 roku giełda kryptowalut Mt. Gox ogłosiła bankructwo po utracie znacznej ilości Bitcoinów z powodu hakerskiego ataku. W 2015 roku to nadal pozostawało głównym tematem dyskusji w społeczności kryptowalutowej i wpłynęło na ogólny sentyment inwestorów.
 2. Akceptacja instytucji finansowych: W 2015 roku zaczęło się pojawiać więcej informacji o instytucjonalnym zainteresowaniu technologią blockchain i Bitcoinem. Firmy finansowe i banki zaczęły wyrażać zainteresowanie badaniem możliwości zastosowania technologii blockchain w swojej działalności.
 3. Rozwój infrastruktury kryptowalutowej: W ciągu roku kontynuowano rozwijanie infrastruktury kryptowalutowej, w tym nowe giełdy, portfele cyfrowe i usługi płatnicze. To przyczyniło się do zwiększenia dostępności i akceptacji Bitcoina.
 4. Halving Bitcoina: W lipcu 2016 roku miało miejsce drugie halving Bitcoina. To wydarzenie zmniejszało nagrody dla górników za wydobywanie nowych bloków na blockchainie Bitcoina. Halving wpływa na podaż BTC i mogło wpłynąć na wzrost cen w kolejnych latach.
 5. Rosnąca liczba transakcji: W 2015 roku zauważalny był wzrost liczby transakcji Bitcoinowych. To wskazywało na rosnące zainteresowanie kryptowalutą jako środkiem płatniczym i środkiem wymiany.
 6. Kwestie skalowalności: W ciągu roku pojawiły się dyskusje na temat skalowalności Bitcoina, związanego z ograniczoną przepustowością sieci. Rozważano różne rozwiązania, takie jak Segregated Witness (SegWit) i zwiększenie rozmiaru bloków.
 7. Działania regulacyjne: Różne kraje podejmowały działania regulacyjne wobec kryptowalut. W niektórych jurysdykcjach wprowadzano restrykcje, podczas gdy inne rozważały bardziej liberalne podejście.

Podsumowując, rok 2015 był okresem zmian i wyzwań dla Bitcoina. Chociaż nadal istniały obawy związane z bezpieczeństwem i regulacjami, to rozwijająca się infrastruktura, akceptacja instytucji finansowych i wzrost liczby transakcji sugerowały, że Bitcoin zyskiwał na znaczeniu jako cyfrowy aktyw i technologia. Wydarzenia te wpłynęły na długoterminowy rozwój Bitcoina jako aktywa cyfrowego.

Prognozy dla kursu Bitcoina. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań Bitcoina w przyszłości?

Prognozowanie kursu Bitcoina jest trudne i obarczone dużym stopniem niepewności ze względu na wiele zmiennych wpływających na rynek kryptowalut. Niemniej jednak istnieją różne scenariusze, które można rozważyć przy analizie przyszłości notowań Bitcoina. Oto kilka możliwych scenariuszy:

 1. Kontynuacja wzrostu: Niektórzy eksperci uważają, że Bitcoin może nadal rosnąć w przyszłości, wzmacniając swoją pozycję jako forma inwestycji i środek przechowywania wartości. Argumentują to rosnącym zainteresowaniem instytucji finansowych, ograniczoną podażą Bitcoina oraz rosnącym uznaniem kryptowalut jako aktywów alternatywnych.
 2. Korekta cenowa: Po okresach gwałtownego wzrostu często następuje korekta cenowa, w trakcie której cena Bitcoina spada. To naturalny proces na rynku kryptowalut i może wynikać z realizacji zysków przez inwestorów.
 3. Wpływ regulacji: Przyszłe regulacje rządowe i prawne mogą wpłynąć na kurs Bitcoina. Jeśli wiele krajów wprowadzi restrykcyjne przepisy, może to wywołać spadki cen. Z drugiej strony, bardziej przyjazne regulacje mogą przyciągać większą liczbę inwestorów.
 4. Innowacje technologiczne: Rozwój technologii blockchain oraz rosnące zastosowania kryptowalut w różnych sektorach gospodarki mogą wpływać na rozwój rynku kryptowalut i Bitcoina. Nowe projekty kryptowalutowe i technologiczne innowacje mogą wpłynąć na konkurencję i zmienność cen.
 5. Akceptacja handlu i płatności: Jeśli Bitcoin stanie się bardziej powszechnie akceptowanym środkiem płatności i handlu, może to wpłynąć na wzrost popytu i ceny.
 6. Konkurencja od innych kryptowalut: Bitcoin jest najstarszą i najbardziej rozpoznawalną kryptowalutą, ale rynek jest coraz bardziej konkurencyjny. Inne kryptowaluty, takie jak Ethereum, Cardano, Solana i wiele innych, rywalizują o uwagę inwestorów.
 7. Wolumen handlu: Duży wolumen handlu może wpłynąć na zmienność cen Bitcoina. Wzrost wolumenu może oznaczać większe zainteresowanie inwestorów i większą zmienność.
 8. Sentyment rynkowy: Sentyment inwestorów i spekulantów ma duży wpływ na kryptowaluty. Pozytywny sentyment może prowadzić do wzrostu cen, podczas gdy negatywny sentyment może wywołać spadki.
 9. Zdarzenia geopolityczne i ekonomiczne: Wydarzenia takie jak konflikty geopolityczne, polityka pieniężna banków centralnych i kryzysy gospodarcze mogą wpływać na sentyment inwestorów i kurs Bitcoina.

Warto zrozumieć, że rynek kryptowalut jest niezwykle niestabilny, a prognozy cenowe są trudne do dokładnego przewidzenia. Dlatego inwestorzy w Bitcoina powinni być świadomi ryzyka i stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Niezależnie od scenariusza, wartościowe jest dokładne badanie rynku, śledzenie wiadomości i analizy, a także konsultacja z ekspertami finansowymi przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →