MUFG uważa, że ​​wybicie EUR/CHF ma miejsce

Zrób sobie przerwę – Wiadomości z pierwszej transakcji tygodnia 2023 MUFG Research. Rekomendują kupno spot EUR/CHF (ref 1,00 5) z celem 1,0 70 i stopem na 0,9830. „Polecamy nowy pomysł na długą transakcję EUR/CHF. Biorąc pod uwagę rolę CHF jako regionalnej bezpiecznej przystani, CHF powinien tracić na wartości, ponieważ ryzyko pogorszenia sytuacji w strefie euro nadal maleje”, stwierdza MUFG. „Uważamy również, że EUR/CHF ma szansę na powrót do trendu wzrostowego EUR/USD od końca ubiegłego roku”, dodaje MUFG. Sprawdź stronę internetową eFX Plus, aby znaleźć pomysły dotyczące bankowości. Otrzymujesz ograniczony czasowo 7-dniowy bezpłatny okres próbny, Basic 79 USD miesięcznie i Premium 109 USD miesięcznie. Przynieś to tutaj.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →