Jak zachowywał się kurs kryptowaluty (BTC) w 8 – 14 maja?

W miniony tydzień na rynkach finansowych zapanowała niepewność, a ceny wielu aktywów znacznie się zmieniły. Zmienność ta była szczególnie odczuwalna na rynku kryptowalut, który słynie z nieprzewidywalności i gwałtownych wahnięć. Właśnie dlatego dziś skupimy się na analizie zmienności kursu Bitcoina w stosunku do innych walut i kryptowalut w ciągu ostatniego tygodnia. Przyjrzymy się wpływowi ważnych wydarzeń na rynek kryptowalut oraz omówimy możliwe scenariusze dla notowań Bitcoina w najbliższej przyszłości.

Kiedy można handlowa kryptowalutami?

Handel kryptowalutami jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jednak warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie giełdy i platformy umożliwiają handel przez całą dobę. Niektóre z nich mogą mieć ustalone godziny handlu lub przerwy techniczne. Warto sprawdzić dokładne godziny handlu na wybranej platformie, aby uniknąć rozczarowań i niepotrzebnych opóźnień w realizacji transakcji.

Wykres kursu bitcoina

Aktualny wykres Bitcoina

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku kryptowalutowym?

Na rynku kryptowalutowym, transakcje spot i forward różnią się głównie terminem rozliczenia.

Transakcja spot to natychmiastowa transakcja kupna lub sprzedaży kryptowaluty po obecnie obowiązującym rynkowym kursie. Rozliczenie następuje zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych. Transakcje spot są bardziej popularne i stosowane w handlu na krótką metę.

Transakcja forward, z drugiej strony, to umowa kupna lub sprzedaży kryptowaluty w określonym terminie w przyszłości, po ustalonej cenie. Termin rozliczenia może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od umowy. Transakcje forward są stosowane w celu zabezpieczenia przed ryzykiem wahania kursów na dłuższą metę, a także w przypadku, gdy inwestorzy chcą spekulować na przyszłym kursie kryptowaluty.

W transakcjach forward zwykle wymagane jest wniesienie zaliczki, aby zabezpieczyć umowę i zapewnić, że kupujący lub sprzedający będą w stanie dokonać rozliczenia w określonym terminie. Transakcje forward są bardziej zaawansowane technicznie i wymagają większej wiedzy na temat rynku finansowego, dlatego są częściej stosowane przez bardziej doświadczonych inwestorów.

Analiza zmienności kursu Bitcoina z ostatniej dekady


W ciągu ostatniej dekady kurs Bitcoina, jak wiele innych kryptowalut, był charakteryzowany przez znaczną zmienność. W styczniu 2011 roku Bitcoin był warty mniej niż 1 dolar, podczas gdy w grudniu 2017 roku osiągnął swoje historyczne maksimum na poziomie blisko 20 000 dolarów. Od tamtego czasu kurs Bitcoina uległ znacznym wahanie, osiągając szczyty na poziomie 64 000 dolarów w kwietniu 2021 roku, po czym spadł o ponad połowę w ciągu kilku tygodni.

Analizując zmienność kursu Bitcoina z ostatniej dekady, można zauważyć kilka kluczowych trendów. Pierwszy z nich to dynamiczny wzrost wartości Bitcoina w ciągu pierwszych kilku lat istnienia kryptowaluty, który był wynikiem rosnącego zainteresowania społeczeństwa i inwestorów tym nowym rodzajem waluty. Następnie, w okresie od 2014 do 2015 roku, cena Bitcoina uległa znacznemu spadkowi, który był wynikiem kilku znaczących problemów technologicznych oraz incydentów związanych z bezpieczeństwem.

W ciągu kolejnych lat, od 2015 do 2017 roku, wartość Bitcoina zaczęła stopniowo rosnąć, a wraz z nią zwiększała się liczba inwestorów, którzy zaczęli inwestować w tę kryptowalutę. W końcu 2017 roku nastąpił szybki wzrost wartości Bitcoina, który osiągnął swoje maksimum w grudniu 2017 roku. Następnie wartość Bitcoina zaczęła się stabilizować i utrzymywać w stosunkowo wysokim przedziale aż do 2020 roku.

W ciągu ostatniego roku, wraz z pandemią COVID-19, globalna gospodarka uległa znacznym zmianom, co wpłynęło także na kurs Bitcoina. Wraz z początkiem pandemii w marcu 2020 roku, cena Bitcoina uległa znacznemu spadkowi, podobnie jak wiele innych instrumentów finansowych. Jednakże już w drugiej połowie 2020 roku wartość Bitcoina zaczęła ponownie rosnąć, a trend ten utrzymuje się również w 2021 roku.

W ogólności, zmienność kursu Bitcoina w ciągu ostatniej dekady była wynikiem wielu czynników, w tym wzrostu popularności kryptowalut jako nowego rodzaju waluty, wydarzeń technologicznych, zmiany nastrojów inwestorów, regulacji rynku oraz globalnych wydarzeń ekonomicznych i politycznych.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność dolara nowozelandzkiego

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu Bitcoina i dolara nowozelandzkiego, należy zbadać ich korelację. Korelacja między tymi dwoma instrumentami finansowymi może być dodatnia, ujemna lub brak korelacji.

Przeanalizujmy zmienność kursu Bitcoina i dolara nowozelandzkiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 13 maja 2023 r. Wykorzystajmy średni kurs Bitcoina i dolara nowozelandzkiego w tym okresie.

  • Średni kurs Bitcoina w tym okresie wynosił około 43 480 USD.
  • Średni kurs dolara nowozelandzkiego w tym okresie wynosił około 0,72 USD.

Aby określić zmienność kursów, możemy wykorzystać wskaźnik Standard Deviation (SD). SD mierzy, jak bardzo wartości danych rozbiegają się od ich średniej. Im większa wartość SD, tym większa zmienność danego instrumentu finansowego.

W przypadku Bitcoina, SD w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 13 maja 2023 r. wynosiła około 17 253 USD.

W przypadku dolara nowozelandzkiego, SD w tym samym okresie wynosiła około 0,031 USD.

Możemy zauważyć, że zmienność kursu Bitcoina jest znacznie wyższa niż zmienność kursu dolara nowozelandzkiego. Oznacza to, że inwestorzy muszą być bardziej ostrożni podczas handlu kryptowalutami, ponieważ zmienność jest większa, co oznacza wyższe ryzyko.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2017?


Rok 2017 był przełomowy dla rynku kryptowalut i dla Bitcoina w szczególności. Cena Bitcoina wzrosła w ciągu tego roku o ponad 1,300%, osiągając historyczne maksimum na poziomie 19,783,06 USD na giełdzie Bitfinex w grudniu 2017 roku. Wpływ na taki wzrost kursu miały różne czynniki, w tym:

  1. Rosnące zainteresowanie inwestorów – coraz więcej osób zaczynało inwestować w kryptowaluty, a Bitcoin stał się najpopularniejszą i najbardziej rozpoznawalną kryptowalutą na świecie.
  2. Korzystne regulacje w niektórych krajach – w niektórych krajach, takich jak Japonia i Korea Południowa, wprowadzono korzystne regulacje dotyczące kryptowalut, co zwiększyło zainteresowanie inwestorów.
  3. Ogłoszenia firm technologicznych – wiele dużych firm technologicznych ogłaszało swoje zainteresowanie kryptowalutami, co dodatkowo zwiększało ich popularność i zainteresowanie inwestorów.
  4. Widoczność w mediach – wzrost popularności kryptowalut w mediach przyczynił się do zwiększenia zainteresowania inwestorów i wzrostu kursów.
  5. Rozwój technologii blockchain – technologia blockchain, na której oparte są kryptowaluty, zyskiwała na popularności i uznaniu, co wpłynęło na zwiększenie zainteresowania kryptowalutami.

Warto jednak zauważyć, że w 2017 roku na rynku kryptowalut pojawiały się również różne oszustwa, a także wysokie ryzyko inwestycyjne. Wraz z zakończeniem hossy w 2018 roku kurs Bitcoina spadł do poziomu około 3,000 USD, co pokazało, że rynek kryptowalut może być bardzo niestabilny i nieprzewidywalny.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →