Inwestorzy wypłacają 50 miliardów dolarów z funduszy obligacji EM

„Doskonała burza” EM powoduje największy od 17 lat odpływ kapitału netto


Inwestorzy wycofali w tym roku 50 miliardów dolarów z funduszy obligacji rynków wschodzących, co jest ostatnim sygnałem ucieczki z tej klasy aktywów w obliczu ostrego zacieśniania polityki pieniężnej w krajach rozwiniętych i konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Według danych opracowanych przez JPMorgan odpływ netto środków z funduszy o stałym dochodzie w krajach rozwijających się był największy od co najmniej 17 lat, czyli znacznie gorzej niż w 2015 r. podczas paniki nad stanem chińskiej gospodarki.


„To dość dramatyczna sytuacja” – powiedział Marco Ruiger, menedżer portfela rynków wschodzących w William Blair, dodając, że gwałtownie rosnąca globalna inflacja, zaostrzenie polityki pieniężnej w banku centralnym i konflikt na Ukrainie połączyły się, tworząc „idealną burzę” dla zadłużenia z rynków wschodzących.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →