ICYMI — chińskie biuro audytowe przeprowadza przegląd chińskiego sektora zaufania wartego 3 bilionów dolarów

Ten równoległy sektor bankowy został zmiażdżony przez rosnące straty na kredytach dla sektora nieruchomości. Co nie jest zaskakujące. Zakażenie.

Krajowa Izba Kontroli kontroluje księgi 20 firm powierniczych, w tym największych 5.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →