Gubernator RBNZ Orr mówi, że widzi wzrost poniżej wartości nominalnej, ale nie przewiduje recesji

Wcześniej z Banku Rezerw Nowej Zelandii:

  • RBNZ podwyższa stopę pieniężną o 50 pb zgodnie z oczekiwaniami
  • Dolar nowozelandzki zyskuje po tym, jak RBNZ podnosi swoje prognozy dotyczące przyszłego kursu gotówkowego

Lub:

  • w silnej pozycji, aby poradzić sobie z inflacją
  • bilanse gospodarstw domowych są nadal zdrowe
  • trochę ciepła wyjdzie z rynku pracy w miarę spowolnienia popytu
  • wolniejsze wydatki konsumentów prowadzące do wolniejszego wzrostu
  • nie rozważał dziś podwyżki stóp o 75 pb
  • ruchy o 50 pb były uporządkowane, wystarczające

Miłosz Banasiewicz

Learn More →