Dolar nadal rośnie. Rosnące stopy kapitalizacji w USA będą nadal zwiększać dolara

DOLAR POZOSTAJE STABILNY, GDY RENTOWNOŚCI W USA ROSNĄ
„Indeks dolara amerykańskiego (DXY) jest na dobrej drodze do przetestowania najwyższego poziomu z 28 września w pobliżu 114,778”.

„Połączenie trwającego ryzyka poza impulsami i ewentualnego przeszacowania ryzyka zacieśnienia przez Fed prawdopodobnie spowoduje, że dolar będzie nadal odrabiał straty po ostatniej korekcie”.

„Uważamy, że ten uogólniony wzrost rentowności w USA będzie kontynuowany i będzie stanowił dalsze wsparcie dla dolara”.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →