Jak zazwyczaj zachowywał się kurs Bitcoina w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?