Analiza zmienności kursu bitcoina a zmienność franka