Cena Bitcoina w ostatnim tygodniu 7 – 12 sierpnia. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania Bitcoina w ostatnim okresie. Ile trzeba dać dzisiaj za Bitcoina?


Wprowadzenie:

W ciągu ostatnich lat rynek kryptowalut stał się jednym z najbardziej dynamicznych i fascynujących obszarów inwestycyjnych. Wirtualne waluty, takie jak Bitcoin, Ethereum czy inne altcoiny, przyciągają uwagę zarówno entuzjastów technologii blockchain, jak i inwestorów szukających alternatywnych sposobów lokowania kapitału. Jednakże, podczas gdy perspektywa osiągnięcia szybkich zysków może wydawać się kusząca, rynek kryptowalut jest równie znany ze swojej nieprzewidywalności i dużych wahań cen.

W naszym najnowszym artykule skupimy się na głębszym zrozumieniu tego, co naprawdę kieruje rynkiem kryptowalut, dlaczego jest tak podatny na zmienność i co może wpływać na drastyczne zmiany kursów w krótkim okresie czasu. Odkryjemy, dlaczego cena kryptowalut może zmieniać się tak szybko i co skrywa się za tym zjawiskiem.

W naszej analizie spojrzymy również na najnowsze wydarzenia, które wywarły wpływ na ostatnie wahania kursów kryptowalut. Będziemy przyglądać się z bliska, jak informacje medialne, technologiczne innowacje, zmiany w regulacjach oraz globalne wydarzenia ekonomiczne wpływają na sentyment inwestorów i kształtują ruchy cen na rynku kryptowalut.

Nie zabraknie również prognoz na najbliższe dni. W oparciu o bieżące trendy, nowości technologiczne i oczekiwane wydarzenia, postaramy się rzucić światło na to, co potencjalnie może wydarzyć się na rynku kryptowalut w najbliższej przyszłości. Czy kolejne ogłoszenia w świecie kryptowalut przyspieszą wzrosty? Czy może nadejdą nowe czynniki, które wpłyną na spadki? Przekonajmy się, jakie scenariusze mogą się rozegrać w nadchodzących dniach.

Zapraszamy do zgłębienia z nami tej fascynującej materii, która jest nie tylko źródłem emocji dla inwestorów, ale także kluczowym elementem przyszłości finansowej.

Co to jest spread i jak wpływa na handel kryptowalutami?


Spread to różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) na rynku finansowym. Oznacza to, ile inwestor musi zapłacić dodatkowo za zakup aktywa w porównaniu do jego aktualnej ceny rynkowej, lub ile może otrzymać mniej za sprzedaż aktywa w porównaniu do ceny rynkowej. Spread jest zwykle wyrażany w pipsach lub w jednostkach danej waluty i jest jednym z podstawowych kosztów handlu na rynkach finansowych, w tym również na rynku kryptowalut.

Wpływ na handel kryptowalutami:

 1. Koszty Transakcyjne: Spread stanowi jedno z głównych źródeł kosztów transakcyjnych na rynku kryptowalut. Gdy inwestor kupuje lub sprzedaje kryptowaluty, musi pokonać ten spread, co może wpłynąć na ogólną opłacalność handlu.
 2. Płynność Rynku: Im niższy spread, tym większa zazwyczaj płynność rynku. Węższy spread oznacza, że różnica między cenami kupna a sprzedaży jest mniejsza, co ułatwia inwestorom dokonywanie transakcji po bardziej korzystnych cenach.
 3. Skalpowanie: Inwestorzy praktykujący skalpowanie, czyli szybkie otwieranie i zamykanie pozycji w celu wykorzystania krótkotrwałych ruchów cenowych, szczególnie zwracają uwagę na spread. Mały spread jest ważny dla tej strategii, ponieważ skalperzy dążą do minimalizacji kosztów transakcyjnych.
 4. Swing Trading: Dla traderów stosujących strategię swing tradingu, czyli trzymających pozycje przez kilka dni lub tygodni, spread może mieć mniejsze znaczenie niż dla skalperów. Niemniej jednak, nadal wpływa na ogólną opłacalność handlu.
 5. Arbitraż: Inwestorzy stosujący strategię arbitrażu (wykorzystujący różnice w cenach między różnymi rynkami) również zwracają uwagę na spread. Im węższy spread, tym bardziej efektywna może być ta strategia.
 6. Wzmożona Zmienność: W czasach wzmożonej zmienności, spread może się rozszerzyć, co oznacza, że różnica między ceną kupna a sprzedaży może się zwiększyć. To może utrudnić wykonywanie transakcji po oczekiwanych cenach i wpłynąć na decyzje inwestorów.

Warto zauważyć, że spread może się różnić między różnymi giełdami kryptowalut, parą walutową oraz w zależności od warunków rynkowych. Węższy spread jest zazwyczaj preferowany przez inwestorów, ponieważ oznacza mniejsze koszty handlu, ale równocześnie może być to oznaka większej płynności i stabilności rynku.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?

Koszty związane z handlem walutami, zwane również kosztami transakcyjnymi, obejmują różne opłaty i spready, które inwestorzy ponoszą podczas kupowania i sprzedawania walut na rynku finansowym. Koszty te mogą się różnić w zależności od rodzaju transakcji, rodzaju rynku oraz instrumentów finansowych. Oto kilka głównych kosztów związanych z handlem walutami:

 1. Spread: Spread to różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) na rynku. To podstawowy koszt handlu i stanowi wynagrodzenie dla brokerów lub giełd za umożliwienie inwestorom dokonywania transakcji. Im węższy spread, tym niższy koszt transakcji.
 2. Prowizje: Niektóre platformy handlowe pobierają prowizje za każdą wykonaną transakcję. Prowizje mogą być stałe lub zmienne i zależą od wielkości transakcji lub wartości inwestycji.
 3. Opłaty Swapowe: W przypadku handlu na rynku forex, opłaty swapowe (zwane również rolloverami) mogą być naliczane za przeniesienie pozycji na kolejny dzień. Te opłaty wynikają z różnicy w stopach procentowych między dwiema walutami w parze.
 4. Opłaty za Przewalutowanie: Jeśli inwestor dokonuje transakcji w walucie, która różni się od waluty bazowej konta, mogą wystąpić koszty związane z przewalutowaniem. Niektóre brokerzy mogą naliczać opłaty za konwersję walut.
 5. Opłaty za Wypłaty i Wpłaty: Niektóre platformy mogą naliczać opłaty za wypłaty i wpłaty środków na konto handlowe.
 6. Koszty związane z Analizą i Edukacją: Inwestorzy mogą ponosić koszty związane z dostępem do analiz rynkowych, narzędzi handlowych, sygnałów lub szkoleń.
 7. Slippage: Slippage to różnica między zamówioną ceną transakcji a rzeczywistą ceną wykonania transakcji. W warunkach dużych zmian cen, inwestorzy mogą doświadczyć slippage, co może wpłynąć na końcową cenę transakcji.
 8. Koszty Związane z Ochroną przed Wahańmi: W przypadku handlu na rynkach, na których występują duże wahań cen, inwestorzy mogą wybierać opcje takie jak stop loss lub take profit w celu ochrony przed potencjalnymi stratami. Te narzędzia mogą generować koszty, gdy zostaną uruchomione.
 9. Koszty Związane z Analizą i Edukacją: Inwestorzy mogą ponosić koszty związane z dostępem do analiz rynkowych, narzędzi handlowych, sygnałów lub szkoleń.

Koszty te mogą znacząco wpłynąć na opłacalność handlu walutami. Dlatego przed rozpoczęciem handlu istotne jest, aby dokładnie zrozumieć i uwzględnić wszystkie koszty związane z transakcjami.

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku kryptowalutowym?


Transakcje spot i transakcje forward to dwie różne metody handlu walutami, w tym również kryptowalutami. Oto główne różnice między nimi:

Transakcje Spot:

 1. Termin Realizacji: Transakcje spot są transakcjami natychmiastowymi, w których wymiana walut (lub kryptowalut) odbywa się w momencie zawarcia umowy, zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych.
 2. Cena: Cena transakcji spot jest określana na podstawie bieżącej wartości rynkowej walut lub kryptowalut w momencie transakcji.
 3. Płatność: Transakcje spot wymagają natychmiastowej płatności, czyli rozliczenia transakcji w dniu zawarcia umowy.
 4. Spekulacja i Handel Krótkoterminowy: Transakcje spot są często wykorzystywane do spekulacji na krótkoterminowych ruchach cenowych lub do natychmiastowego nabywania lub zbywania aktywów.

Transakcje Forward:

 1. Termin Realizacji: Transakcje forward są transakcjami, w których wymiana walut (lub kryptowalut) jest umówiona na przyszłość, na określoną datę w przyszłości.
 2. Cena: Cena transakcji forward jest ustalana na podstawie obecnych cen rynkowych, ale transakcja sama jest realizowana w przyszłości. To oznacza, że cena może być ustalona wyżej lub niżej niż bieżąca cena rynkowa.
 3. Płatność: Płatność w transakcjach forward jest dokonywana w przyszłości, zgodnie z umową zawartą w momencie transakcji.
 4. Hedging Ryzyka: Transakcje forward są często wykorzystywane do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym lub spekulacji na przyszłych zmianach cenowych.
 5. Długi Okres Czasu: Terminy realizacji w transakcjach forward mogą się rozciągać na wiele miesięcy lub lat, co umożliwia bardziej elastyczne planowanie i zarządzanie ryzykiem.
 6. Koszty: Transakcje forward mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak premie forwardowe lub różnice w stopach procentowych między dwiema walutami.

Podsumowując, różnice między transakcjami spot a forward na rynku kryptowalut obejmują zarówno termin realizacji, cenę, płatność, jak i cele stosowania. Inwestorzy mogą wybierać między tymi dwoma rodzajami transakcji w zależności od swoich celów inwestycyjnych, strategii handlowej oraz potrzeb związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność dolara nowozelandzkiego

Porównanie zmienności kursu Bitcoina i zmienności dolara nowozelandzkiego (NZD) to interesujące zadanie, ponieważ Bitcoin jest cyfrową walutą, podczas gdy dolar nowozelandzki to tradycyjna waluta emitowana przez rząd Nowej Zelandii. Oba aktywa mają swoje źródła wartości, różnice w warunkach rynkowych oraz wpływy zewnętrzne. Poniżej przedstawiam ogólną analizę, ale pamiętaj, że każda analiza rynku wymaga dostępu do dokładnych danych historycznych oraz specjalistycznych narzędzi.

Zmienność Kursu Bitcoina:

 1. Sentyment Rynkowy: Zmienność kursu Bitcoina często jest związana z ogólnym sentymentem inwestorów wobec rynku kryptowalut. Pozytywne wydarzenia, takie jak akceptacja przez instytucje finansowe czy wprowadzenie nowych technologii, mogą prowadzić do wzrostu ceny, podczas gdy negatywne wiadomości mogą wywołać spadki.
 2. Popyt i Podaż: Kurs Bitcoina jest w dużej mierze związany z podażą i popytem na rynku. Jeśli popyt przewyższa podaż, to cena może rosnąć, a zmienność wzrasta w miarę zmiany bilansu między popytem a podażą.
 3. Wydarzenia Technologiczne: Aktualizacje technologiczne Bitcoina oraz nowe rozwiązania związane z siecią mogą wpłynąć na jego zmienność. Takie wydarzenia często wpływają na wiarę inwestorów w perspektywy rozwoju waluty.

Zmienność Dolara Nowozelandzkiego:

 1. Dane Ekonomiczne: Wyniki gospodarcze Nowej Zelandii, takie jak PKB, inflacja, zatrudnienie czy saldo obrotów bieżących, mogą wpływać na wartość dolara nowozelandzkiego.
 2. Polityka Pieniężna: Decyzje banku centralnego Nowej Zelandii dotyczące stóp procentowych oraz polityki pieniężnej mogą wpływać na wartość dolara nowozelandzkiego w stosunku do innych walut.
 3. Czynniki Geopolityczne: Wydarzenia polityczne i międzynarodowe, które wpływają na Nową Zelandię, mogą wpłynąć na wartość dolara nowozelandzkiego.
 4. Relacje Handlowe: Zmiany w relacjach handlowych Nowej Zelandii z innymi krajami mogą wpłynąć na wartość dolara nowozelandzkiego.
 5. Czynniki Regionalne: Wydarzenia i zmiany gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku, w którym leży Nowa Zelandia, mogą wpływać na kurs dolara nowozelandzkiego.

Podsumowując, zarówno zmienność kursu Bitcoina, jak i zmienność dolara nowozelandzkiego, są wynikiem różnych czynników. Również stopień zmienności tych dwóch aktywów może być inny ze względu na ich charakter i źródła wartości. Warto zrozumieć te różnice i konsultować się z ekspertami przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność dolara nowozelandzkiego

Analiza zmienności kursu Bitcoina oraz zmienności dolara nowozelandzkiego (NZD) może dostarczyć cennych informacji na temat charakterystyk tych dwóch aktywów. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu:

Zmienność Kursu Bitcoina:

 1. Krótka Historia i Długoterminowe Trendy: Bitcoin to stosunkowo nowa forma aktywa, która została wprowadzona na rynek w 2009 roku. W ciągu pierwszych lat istnienia Bitcoin był charakteryzowany przez duże wahania cen, ale w miarę upływu czasu obserwujemy tendencję do bardziej stabilnego wzrostu. Niemniej jednak, nadal pozostaje on podatny na gwałtowne skoki cen w krótkim okresie.
 2. Czynniki Wywołujące Zmienność: Zmienność Bitcoina jest często wynikiem wydarzeń takich jak regulacje rządowe, ogłoszenia technologiczne, trendy na rynku kryptowalut, zmiany w poziomie popytu i podaży oraz ogólny sentyment inwestorów. Często pozytywne lub negatywne informacje medialne mogą wpływać na zmienność kursu Bitcoina.
 3. Porównanie Zmienności: Zmienność Bitcoina jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku tradycyjnych walut, takich jak dolar amerykański lub euro. To oznacza, że cena Bitcoina może wzrastać lub spadać w znacznie szybszym tempie w krótkim okresie, co może stanowić zarówno możliwość zysków, jak i ryzyko strat.

Zmienność Dolara Nowozelandzkiego:

 1. Dane Ekonomiczne: Nowa Zelandia jest gospodarką eksportową, a jej wartość waluty jest często uzależniona od wydajności sektorów takich jak rolnictwo i rybołówstwo. Dane ekonomiczne, takie jak wskaźniki PKB, inflacji, zatrudnienia czy bilans handlowy, mogą wpływać na zmienność kursu dolara nowozelandzkiego.
 2. Czynniki Zewnętrzne: Ze względu na globalną naturę rynku forex, zmiany w relacjach handlowych, wydarzenia geopolityczne czy ogólne trendy na rynkach finansowych mogą wpływać na kurs dolara nowozelandzkiego.
 3. Zależność od Australii: Nowa Zelandia ma bliskie związki handlowe z Australią, dlatego wydarzenia ekonomiczne w Australii mogą również wpływać na zmienność dolara nowozelandzkiego.
 4. Polityka Pieniężna: Decyzje banku centralnego Nowej Zelandii dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą wpływać na kurs dolara nowozelandzkiego.

Podsumowując, zarówno Bitcoin, jak i dolar nowozelandzki, charakteryzują się pewnym poziomem zmienności, ale ich źródła i wpływy na tę zmienność mogą być znacząco różne. Inwestorzy powinni być świadomi tych różnic i dokładnie analizować oba aktywa przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2017?

Rok 2017 był niezwykle istotnym i dynamicznym okresem dla Bitcoina. W ciągu tego roku miały miejsce różnorodne wydarzenia, które istotnie wpłynęły na jego kurs. Oto niektóre z najważniejszych czynników, które przyczyniły się do wzrostu wartości Bitcoina w roku 2017:

 1. Zwiększone Zainteresowanie Mediów i Społeczności: Wzrost zainteresowania mediów i społeczności wokół kryptowalut, zwłaszcza Bitcoina, przyczynił się do większej widoczności i świadomości tego aktywa. Wielu nowych inwestorów zaczęło zwracać uwagę na rynek kryptowalut.
 2. Wzrost Akceptacji Instytucji Finansowych: W miarę jak większa liczba instytucji finansowych i firm technologicznych zaczęła akceptować Bitcoina jako formę płatności lub inwestycji, zwiększyło to zaufanie inwestorów do kryptowalut jako aktywów.
 3. Wprowadzenie Kontraktów Futures na Giełdach: W grudniu 2017 roku kontrakty terminowe na Bitcoina (futures) zostały wprowadzone na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME) oraz Chicago Board Options Exchange (CBOE). To dało instytucjom finansowym i inwestorom profesjonalnym możliwość spekulowania na temat kierunku kursu Bitcoina bez potrzeby posiadania samego aktywa.
 4. Zjawisko FOMO: Coraz więcej osób zaczęło odczuwać „Fear of Missing Out” (FOMO) i chciało dołączyć do rynku kryptowalut w obawie przed przegapieniem dużej okazji na zyski.
 5. Wzrost Popularności ICO: W roku 2017 zyskały na popularności tzw. Initial Coin Offerings (ICOs) – nowy sposób pozyskiwania środków na projekty oparte na technologii blockchain. To zwróciło uwagę na potencjał technologii i wpłynęło na popyt na Bitcoina.
 6. Polityczne i Ekonomiczne Wydarzenia Światowe: Napięcia geopolityczne, niepewność polityczna i kwestie makroekonomiczne w niektórych krajach mogły skłaniać inwestorów do poszukiwania alternatywnych aktywów, w tym Bitcoina.
 7. Ograniczona Podaż i Halving: W 2017 roku podczas wydarzenia zwanej „halvingiem”, czyli zmniejszeniem nagród za wydobywanie bloków, zmniejszyła się nowa podaż Bitcoina. To mogło wpłynąć na wzrost cen z uwagi na spodziewane zmniejszenie podaży na rynku.

Warto zaznaczyć, że choć powyższe czynniki przyczyniły się do wzrostu kursu Bitcoina w 2017 roku, to rynek kryptowalut jest nadal bardzo zmienny i podatny na wpływ różnych wydarzeń. Inwestorzy powinni być świadomi, że przewidywanie zmian cen kryptowalut jest trudne i wymaga dokładnej analizy oraz zrozumienia ryzyka związanego z tym rynkiem.

Przewidywania zmienności kursu Bitcoina. Jakie są możliwe scenariusze dla Bitcoina?


Przewidywanie zmienności kursu Bitcoina jest trudnym zadaniem, ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo dynamiczny i podlega wpływom wielu czynników. Niemniej jednak, można wskazać pewne ogólne możliwe scenariusze dla Bitcoina, uwzględniając zarówno potencjalne wzrosty, jak i spadki wartości. Poniżej przedstawiam kilka scenariuszy, zwracając uwagę na różnorodne czynniki:

 1. Wzrost Akceptacji Instytucji Finansowych: Jeśli coraz więcej instytucji finansowych i korporacji zacznie akceptować Bitcoina jako formę płatności lub inwestycji, może to przyciągnąć większy popyt na ten aktyw, prowadząc do wzrostu cen.
 2. Regulacje Rządowe: Ewentualne bardziej przyjazne regulacje rządowe i większa klarowność prawna dotycząca kryptowalut mogą stworzyć bardziej stabilne i pewne środowisko dla inwestorów, co z kolei może wpłynąć na wzrost wartości Bitcoina.
 3. Technologiczne Innowacje: Nowe technologiczne rozwiązania, ulepszenia protokołów blockchain oraz wprowadzenie bardziej efektywnych mechanizmów skalowania mogą przyczynić się do większej akceptacji Bitcoina i zwiększenia jego wartości.
 4. Szeroka Akceptacja Społeczna: Jeśli Bitcoin stanie się powszechnie akceptowaną formą płatności lub przechowywania wartości, to może to przyczynić się do stałego wzrostu popytu i ceny.
 5. Konkurencja od Innych Kryptowalut: Wzrost konkurencji ze strony innych kryptowalut, które oferują lepsze technologie, rozwiązania skalowania lub inne unikalne cechy, może wpłynąć na spadek ceny Bitcoina.
 6. Sentyment Inwestorów: Wzrost lub spadek sentymentu inwestorów wobec rynku kryptowalut może wpłynąć na ruchy cenowe Bitcoina. Pozytywne informacje mogą prowadzić do wzrostów, a negatywne – do spadków.
 7. Zmiany w Rynkach Globalnych: Czynniki ekonomiczne, polityczne i społeczne na arenie międzynarodowej mogą wpływać na ogólny klimat inwestycyjny i w konsekwencji na wartość Bitcoina.
 8. Technologiczne Ryzyko i Ataki: Wprowadzenie nowych zagrożeń technologicznych, takich jak poważne ataki na protokół Bitcoin czy jego infrastrukturę, może prowadzić do spadków cen.
 9. Wydarzenia Makroekonomiczne: Faktory globalne, takie jak zmiany w polityce pieniężnej, inflacja czy spadki gospodarcze, mogą wpłynąć na postrzeganie Bitcoina jako aktywa zabezpieczającego.

Należy pamiętać, że rynek kryptowalut jest bardzo nieprzewidywalny, a przewidywanie ruchów cenowych może być trudne. Inwestorzy zainteresowani Bitcoinem powinni zawsze prowadzić dokładne badania, rozumieć ryzyko związanego z tym rynkiem i konsultować się z ekspertami, zanim podejmą decyzję inwestycyjną.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →