Cena Bitcoina – analiza zmienności i wahań kryptowaluty. Jak zachowa się Bitcoin w najbliższych dniach? Co może wpłynąć na kurs kryptowaluty? 23 kwietnia

Dzisiaj przygotowujemy się do nadchodzącej poniedziałkowej sesji na rynku kryptowalut, która pełna będzie ważnych danych makro. Kurs Bitcoina, jak wiele innych kryptowalut, jest znany ze swojej zmienności, co może stanowić zarówno okazję do zysku, jak i ryzyko dla inwestorów. W tym artykule skupimy się na analizie wahań kursu Bitcoina z ostatnich miesięcy oraz przedstawimy prognozy dla przyszłości notowań tej popularnej kryptowaluty. Odkryjemy, jakie wydarzenia wpłynęły na kurs Bitcoina w ostatnim czasie i jakie czynniki mogą wpłynąć na jego przyszłe notowania. Czy kurs Bitcoina wzrośnie czy spadnie? Dowiedz się więcej już teraz!

Jak się tworzy pary krytptowalutami?

Pary kryptowalutowe tworzone są poprzez zestawienie dwóch różnych kryptowalut w celu określenia ich wartości względem siebie. W przypadku handlu na giełdach kryptowalutowych, pary te są tworzone w oparciu o oferowane przez giełdę rynki, na których handluje się różnymi kryptowalutami. Zazwyczaj jedną z kryptowalut w parze stanowi Bitcoin, a drugą altcoin – mniej popularna kryptowaluta, na którą inwestorzy chcą postawić. Przykładowo, para ETH/BTC oznacza wartość etheru wyrażoną w bitcoinach, co pozwala na dokonywanie transakcji między tymi dwoma kryptowalutami. Na giełdach kryptowalutowych inwestorzy mogą handlować różnymi parami kryptowalut, w zależności od preferencji i celów inwestycyjnych.

Wykres kursu bitcoina

Aktualny wykres bitcoina

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych a giełdą krypto walut?

Giełda papierów wartościowych i rynek Forex są bardziej związane z handlem tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje, obligacje, waluty fiat itp., natomiast giełda kryptowalut koncentruje się na handlu kryptowalutami.

Rynek Forex skupia się na wymianie jednej waluty na drugą po bieżących cenach rynkowych. Inwestorzy na rynku Forex starają się prognozować zmiany w wartości jednej waluty w stosunku do drugiej, aby osiągnąć zyski poprzez kupno i sprzedaż w odpowiednim momencie.

Giełda papierów wartościowych jest platformą, na której inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje firm notowanych na giełdzie. Inwestycje na giełdzie papierów wartościowych opierają się na analizie fundamentalnej i technicznej, czyli na badaniu wyników finansowych firm oraz wykorzystaniu narzędzi analitycznych, takich jak wskaźniki techniczne.

Giełda kryptowalut działa podobnie do giełdy papierów wartościowych, ale skupia się na wymianie kryptowalut zamiast tradycyjnych aktywów. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać różne kryptowaluty, w tym Bitcoin, Ethereum, Ripple itp. Inwestycje na giełdzie kryptowalut opierają się na analizie fundamentalnej i technicznej kryptowalut oraz wykorzystaniu narzędzi analitycznych, takich jak wykresy i wskaźniki.

Podsumowując, rynek Forex i giełda papierów wartościowych skupiają się na handlu tradycyjnymi aktywami, podczas gdy giełda kryptowalut koncentruje się na handlu kryptowalutami. Jednak wszystkie trzy platformy inwestycyjne wymagają analizy rynku i wykorzystania narzędzi analitycznych do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs Bitcoina w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs Bitcoina w pierwszych kwartałach różnych lat zachowywał się w różny sposób. Oto kilka przykładów:

  1. W 2017 roku, cena Bitcoina w pierwszym kwartale wzrosła z około 1 000 USD do ponad 1 200 USD, a następnie znacznie przyspieszyła i osiągnęła szczyt powyżej 19 000 USD pod koniec grudnia.
  2. W 2018 roku, cena Bitcoina w pierwszym kwartale zmniejszyła się o ponad połowę, z ponad 13 000 USD w styczniu do około 6 500 USD pod koniec marca.
  3. W 2019 roku, cena Bitcoina w pierwszym kwartale wzrosła z około 3 700 USD do ponad 4 000 USD.
  4. W 2020 roku, cena Bitcoina w pierwszym kwartale zaczęła się od około 7 200 USD, następnie spadła do poziomu około 5 000 USD na skutek wybuchu pandemii COVID-19, a następnie stopniowo odzyskała straty i osiągnęła poziom około 9 000 USD pod koniec marca.

Warto jednak pamiętać, że kurs Bitcoina, podobnie jak inne kryptowaluty, jest bardzo zmienny i podlega wpływowi wielu czynników, takich jak wydarzenia na rynkach finansowych, decyzje regulatorów, trendy w handlu i inwestowaniu oraz akceptacja społeczna.

Analiza zmienności kursu Bitcoina a zmienność dolara nowozelandzkiego

Przeanalizujmy zmienność kursu Bitcoina w porównaniu z dolarem nowozelandzkim (NZD) na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Na początku tego okresu, w kwietniu 2016 roku, cena Bitcoina wynosiła około 400 USD, a 1 NZD równało się około 0,68 USD. W ciągu następnych dwóch miesięcy cena Bitcoina wzrosła o ponad 50% i wynosiła ponad 600 USD, podczas gdy NZD spadł o około 2% w stosunku do dolara amerykańskiego (USD).

W kolejnych miesiącach Bitcoin nadal rósł, aż do osiągnięcia szczytu na poziomie około 20 000 USD w grudniu 2017 roku. W tym czasie kurs NZD również wzrósł w stosunku do USD, osiągając poziom powyżej 0,74 USD.

Od grudnia 2017 roku do stycznia 2019 roku wartość Bitcoina zmniejszyła się o około 80%, a kurs NZD w stosunku do USD spadł o około 6%. W ciągu następnych kilku miesięcy Bitcoin stopniowo zaczął się odrabiać, osiągając szczyt na poziomie około 64 000 USD w kwietniu 2021 roku. W tym samym okresie kurs NZD w stosunku do USD pozostawał stosunkowo stabilny.

Ostatnio, w ciągu ostatnich kilku tygodni, Bitcoin doświadczył pewnych spadków, osiągając poziom około 50 000 USD. W tym czasie kurs NZD w stosunku do USD również spadł, osiągając poziom około 0,72 USD.

Podsumowując, chociaż kurs Bitcoina i kurs dolara nowozelandzkiego wykazywały pewne podobieństwa w ostatnich pięciu latach, to jednak nie można jednoznacznie powiedzieć, że istnieje silna korelacja między nimi. Wpływ na kursy tych walut mają różne czynniki, takie jak wydarzenia polityczne, decyzje rządowe, a także rozwój i regulacje rynku kryptowalutowego.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs Bitcoina w roku 2020?

W roku 2020 na kurs Bitcoina wpłynęło wiele ważnych wydarzeń. Oto niektóre z nich:

  1. Pandemia COVID-19: Pandemia wpłynęła na gospodarki na całym świecie, a w konsekwencji na rynek kryptowalutowy, w tym na Bitcoin. W pierwszej połowie marca 2020 roku, w wyniku zwiększającej się niepewności na rynkach finansowych, kurs Bitcoina spadł o około 50%.
  2. Trzeci halving Bitcoina: W maju 2020 roku miało miejsce trzecie w historii halving Bitcoina, czyli zmniejszenie nagrody dla górników z 12,5 BTC do 6,25 BTC za każdy wydobyty blok. To wydarzenie zazwyczaj wpływa na podaż Bitcoina i ma długofalowe konsekwencje dla jego kursu.
  3. Wzrost zainteresowania instytucji finansowych: W roku 2020 zwiększyło się zainteresowanie Bitcoinem ze strony instytucji finansowych, w tym banków i funduszy hedgingowych. Wiele firm inwestycyjnych zaczęło traktować Bitcoina jako zabezpieczenie przed inflacją.
  4. Rosnąca akceptacja płatności w Bitcoinie: W roku 2020 coraz więcej firm i instytucji zaczęło akceptować płatności w Bitcoinie. Na przykład, w październiku 2020 roku PayPal ogłosił, że zezwoli na kupowanie, sprzedawanie i przechowywanie kryptowalut na swojej platformie.

Te wydarzenia miały znaczący wpływ na kurs Bitcoina w roku 2020 i będą miały dalsze konsekwencje dla rynku kryptowalutowego w przyszłości.

Prognozy dla kursu Bitcoina. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań Bitcoina w przyszłości?

Prognozy dla kursu Bitcoina w przyszłości są trudne do dokładnego określenia ze względu na złożoność rynku kryptowalut i wiele czynników wpływających na kurs. Jednakże, istnieją różne scenariusze, które mogą mieć wpływ na notowania Bitcoina.

Pierwszym scenariuszem jest kontynuacja wzrostów i rozwój akceptacji kryptowalut przez instytucje finansowe i inwestorów. W tym przypadku, kurs Bitcoina mógłby kontynuować swoją tendencję wzrostową, osiągając nowe szczyty.

Drugim scenariuszem jest spowolnienie wzrostu, które mogłoby wynikać z większej regulacji rynku kryptowalut przez rządy i banki centralne. W tym przypadku, kurs Bitcoina mógłby utrzymywać się w pewnych ramach, a zmienność notowań mogłaby ulec zmniejszeniu.

Trzecim scenariuszem jest nagły spadek wartości Bitcoina z powodu problemów technologicznych lub bezpieczeństwa, a także rozwijającej się konkurencji ze strony innych kryptowalut. W takim przypadku, kurs Bitcoina mógłby szybko spaść, powodując straty dla inwestorów.

Podsumowując, należy pamiętać, że rynek kryptowalut jest zmienny i trudno przewidzieć dokładnie, jak będzie się rozwijał w przyszłości. Warto zawsze dokładnie analizować sytuację na rynku oraz podejmować decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem ryzyka i własnych potrzeb finansowych.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →