AUDUSD rośnie dzięki przepływom ryzyka

Trendy AUDUSD wyższe na wykresie 5-minutowym

TheAUDUSDjest obecnie w trendzie wyższym w handlu, z niewielką ilością korygujących akcji cenowych.

Patrząc na wykres 5-minutowy, największa pauza/korekta w ciągu dnia miała miejsce podczas europejskiej sesji porannej, gdy cena osiągnęła 200-godzinny MA (nakładka 0,6964). Cena skorygowana niżej i weszła w 38,2-50% ostatniej nogi wyżej (patrz żółty obszar między 0,64499 a 0,69547). Jednak weszli kupujący, cena rozpoczęła nowy bieg w górę, z dala od 200-godzinnego MA.

Miłosz Banasiewicz

Learn More →